„EKO-LIDERZY” – gmina Wieliczka w czołówce

Jak radzą sobie małopolskie gminy w zakresie budowy kanalizacji? Ile środków na to pozyskały i ile kilometrów sieci kanalizacyjnej powstało? I to wszystko w ramach TYLKO JEDNEGO PROGRAMU. Wśród „EKO-LIDERÓW” jest gmina Wieliczka

Przedstawione dane powstały na podstawie projektów infrastrukturalnych w Małopolsce współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Priorytet I i II

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec”
Koszt całkowity projektu: 160 169 820, 36 zł
Zakres rzeczowy: 188, 1 km nowej kanalizacji

2. „Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka”
Koszt całkowity projektu: 109 715 210, 68 zł
Zakres rzeczowy: 99 km nowej kanalizacji

 

3. „Budowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Andrychów”
Koszt całkowity projektu: 88 269 047, 11 zł
Zakres rzeczowy: 82,2 km nowej kanalizacji

4. „Program wodno-ściekowy gminy Krynica-Zdrój”
Koszt całkowity projektu: 78 509 632, 23 zł
Zakres rzeczowy: 25,35 km nowej kanalizacji

 

5. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Chełmiec i Podegrodzie”
Koszt całkowity projektu: 70 185 316, 42 zł
Zakres rzeczowy: 59,4 km nowej kanalizacji

 
6. „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”
Koszt całkowity projektu: 68 937 585, 09 zł
Zakres rzeczowy: 15,78 km nowej kanalizacji

7. „Rozbudowa i modernizacja systemu ściekowego w gminie Kęty”
Koszt całkowity projektu: 67 099 218, 30 zł
Zakres rzeczowy: 54,99 km nowej kanalizacji

8. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego”
Koszt całkowity projektu: 65 457 531, 49zł
Zakres rzeczowy: 44,6 km nowej kanalizacji

9. „Program zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w gminie Sułkowice – część I”
Koszt całkowity projektu: 64 406 259, 67zł
Zakres rzeczowy: 76,40 km nowej kanalizacji

10. „Gospodarka wodno-ściekowa gminy Chełmek”
Koszt całkowity projektu: 55 541 765, 32 zł
Zakres rzeczowy: 34,2 km nowej kanalizacji

11. „System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie gminy Maków Podhalański”
Koszt całkowity projektu: 45 896 970, 00zł
Zakres rzeczowy: 34,56 km nowej kanalizacji

12. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na obszarze dorzecza Sanki w gminie Liszki”
Koszt całkowity projektu: 45 210 010, 52 zł
Zakres rzeczowy: 81,67 km nowej kanalizacji

13. „Gospodarka ściekowa gminy Zielonki – kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka”
Koszt całkowity projektu: 40 917 127, 14 zł
Zakres rzeczowy: 59,96 km nowej kanalizacji

14. „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy, poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku”
Koszt całkowity projektu: 34 731 157, 76zł
Zakres rzeczowy: 29, 46 km nowej kanalizacji

15. „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Żabno”
Koszt całkowity projektu: 33 536 943, 75 zł
Zakres rzeczowy: 94,7 km nowej kanalizacji

16. „System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy na terenie miasta i gminy Maków Podhalański”
Koszt całkowity projektu: 31 451 936, 63 zł
Zakres rzeczowy: 41,9 km nowej kanalizacji

17. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego”
Koszt całkowity projektu: 29 342 437, 87 zł
Zakres rzeczowy: 35,33 km nowej kanalizacji

18. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca – etap I”
Koszt całkowity projektu: 25 185 243, 85 zł
Zakres rzeczowy: 32,66 km nowej kanalizacji

19. „Budowa kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w gminie Bukowina Tatrzańska”
Koszt całkowity projektu: 25 098 530, 53zł
Zakres rzeczowy: 27,74 km nowej kanalizacji

20. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wierzchosławice – aglomeracja Tarnów zlewnia Dunajec”
Koszt całkowity projektu: 20 716 203,60 zł
Zakres rzeczowy: 42,9 km nowej kanalizacji

21. „Gospodarka wodno-ściekowa gminy Dąbrowa Tarnowska”
Koszt całkowity projektu: 20 033 742, 63zł
Zakres rzeczowy: 21 km nowej kanalizacji

22. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże”
Koszt całkowity projektu: 18 067 051, 14 zł
Zakres rzeczowy: 53,4 km nowej kanalizacji

23. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Limanowa”
Koszt całkowity projektu: 13 274 633, 67zł
Zakres rzeczowy: 7,5 km nowej kanalizacji

24. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Przeciszów i Polanka Wielka”
Koszt całkowity projektu: 11 404 544, 65 zł
Zakres rzeczowy: 24,45 km nowej kanalizacji

25. „Budowa kanalizacji sanitarnej i adaptacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Dębno”
Koszt całkowity projektu: 8 041 102, 44zł
Zakres rzeczowy: 11,9 km nowej kanalizacji

26. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu”
Koszt całkowity projektu: 5 510 939, 02zł
Zakres rzeczowy: 6,75 km nowej kanalizacji

 

 

 

Zdjęcie: wieliczka.eu

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*