ROK 1994. WIELICKIE WYBORY

Pisałem całkiem niedawno o wynikach wyborów z roku 1998. Dziś chciałbym cofnąć się o 4 lata i przypomnieć wyniki wielickich wyborów samorządowych z czerwca 1994 roku. Jakie wtedy były główne siły polityczne? Jakie nazwiska otrzymały mandat społeczny?

W czerwcowych, wielickich wyborach samorządowych w roku 1994 zdecydowane zwycięstwo odniosło ugrupowanie Samorządna Wieliczka, które do nowo wybranej rady wprowadziło 14 przedstawicieli. Kolejno za nim uplasowały się: Towarzystwo Rozwoju Ziemi Wielickiej z 9 mandatami, Polskie Stronnictwo Ludowe z 5 mandatami, Unia Wolności z 2 mandatami. Po jednym mandacie zdobyły następujące ugrupowania: Nasze Miasto-Nasza Gmina i Ruch Ekologiczny „RE”. Łącznie zatem mieszkańcy miasta i gminy Wieliczka w wyborach 19 czerwca 1994 roku dokonali wyboru 32 radnych w 2 miejskich i 3 wiejskich okręgach.

Kto otrzymał mandat?

Józef Bobek – Podstolice (PSL);

Alojzy Brożek – Golkowice (SW);

Zofia Brzóstek – Chorągwica (TRZW);

Stanisław Cebula – Podstolice (SW);

Józef Dańda – Grabówki (TRZW);

Józef Duda – Koźmice Wielkie (SW);

Ryszard Gabryś – Janowice (PSL);

Anna Galas-Dropińska – Wieliczka (TRZW);

Zofia Hankus-Wszołek – Wieliczka (SW);

Ryszard Jaworski – Pawlikowice (TRZW);

Tadeusz Juras – Wieliczka (SW);

Tadeusz Korczak – Wieliczka (SW);

Jan Kordula – Wieliczka (SW);

Grażyna Kozak – Zabawa (TRZW);

Artur Kozioł – Wieliczka (Ruch Ekologiczny);

Jan Kubas – Grajów (SW);

Władysław Kucharski – Dobranowice (PSL);

Ludwika Latos – Węgrzce Wielkie (PSL);

Janusz Mikuła – Wieliczka (NM-NG);

Waleria Odroń – Wieliczka (TRZW);

Michał Ptak – Chorągwica (SW);

Stanisław Sroka – Grabie (PSL);

Bolesław Sowicki – Wieliczka (UW);

Tadeusz Sykta – Wieliczka (SW);

Anna Ślęczka – Gorzków (SW);

Henryk Uhryński – Wieliczka (TRZW);

Maciej Wojnarowski – Wieliczka (UW);

Henryk Wolak – Kokotów (SW);

Zbigniew Zarębski – Siercza (SW);

Robert Zariczny – Czarnochowice (TRZW);

Zdzisław Zawiasa – Wieliczka (TRZW);

Stanisław Żurek – Węgrzce Wielkie (SW).

Okres powyborczy był czasem rozmów, których celem było zawiązanie koalicji, bowiem żadne z ugrupowań nie dysponowało większością w nowym samorządzie. Ciężar rozmów przejęły na siebie dwa ugrupowania, które zdobyły największą ilość mandatów. W roli „języczka uwagi” występowały: Unia Wolności i Ruch Ekologiczny. Ostatecznie ugrupowania te wsparły Samorządną Wieliczką wchodząc w układ koalicyjny.

Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej odbyła się 5 lipca 1994 roku w auli Miejskiego Domu Kultury „Sztygarówka”. Obrady otworzył były przewodniczący Tadeusz Janisz. Ślubowanie radnych i prowadzenie obrad przejął, do momentu wyboru nowego prezydium, senior wśród zebranych, radny Czarnochowic – Robert Zariczny. Przewodniczącym wybrano Zbigniewa Zarębskiego. Zastępcami przewodniczącego zostali: Zofia Hankus-Wszołek i Józef Bobek. Także na pierwszej sesji dokonano wyboru burmistrza, którym został ponownie Józef Duda. Stanowisko zastępcy burmistrza radni powierzyli Tadeuszowi Jurasowi. Wybrano także Zarząd Miasta w składzie Tadeusz Korczak, Jan Kordula, Maciej Wojnarowski, Stanisław Żurek. Sekretarzem Gminy został Ryszard Gabryś. Już w czasie trwania pierwszej sesji zarysował się dość wyraźnie czytelny podział na koalicję i opozycję.

Warto wspomnieć, że w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka w tym czasie na czele Biura Sekretarza Miasta i Gminy stała Stanisława Grochal, na czele Wydziału Spraw Obywatelskich – Ewa Mazurkiewicz, na czele Urzędu Stanu Cywilnego – Fryderyka Batko, a wydziałom szefowali:

Zofia Batko – Wydział Finansowo-Księgowy;

Maria Boduch – Wydział Architektury, Urbanistyki i Nadzoru Budowlanego;

Emilia Duda – Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami;

Teresa Kuchnia – Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;

Lucyna Piotrowska – Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska;

Jacek Duda – Wydział Edukacji;

Grażyna Chlebda – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

15 lipca 1994 roku odbyła się druga zwyczajna sesja rady. Wybrano na niej delegatów do sejmiku Wojewódzkiego. Największe ożywienie i kontrowersje podczas tej sesji wywołało przyjęcie uchwały o powołaniu, ustaleniu liczby i rodzajów stałych komisji rady. Ostatecznie zdecydowano o powołaniu następujących 12 stałych komisji: Budżetowej; Rozwoju Gospodarczego; Gospodarki Komunalnej; Gospodarki Mieszkaniowej; Oświaty; Kultury, Turystyki i Sportu; Zdrowia i Pomocy Społecznej; Ochrony Środowiska; Rolnictwa; Praworządności i Porządku Publicznego; Rewizyjnej; Przetargowej.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*