Wielkie pieniądze dla Wieliczki, Niepołomic i Biskupic

W ubiegłym roku pisaliśmy o gminach powiatu wielickiego (Biskupice, Niepołomice, Wieliczka), które przystąpiły do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Ile środków dzięki temu zyskają?

Metropolia Krakowska, czyli obszar obejmujący Kraków i gminy ościenne otrzyma już niebawem być może nawet 236 milionów euro w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Obecnie dobiegają końca prace nad listą zadań na które gminy chcą pozyskać dofinansowanie.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to zupełnie nowe narzędzie zaproponowane przez Komisję Europejską, które umożliwia częściowe powierzenie takiej organizacji, jak Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, kompetencji w zakresie wykorzystania pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego, między innymi dotyczy to wyboru projektów do realizacji w latach 2014-2020.
Stowarzyszenie, pełniąc funkcję Związku ZIT, będzie dysponowało wyodrębnioną pulą pieniędzy, miliardem złotych, na szereg zróżnicowanych działań. Wśród nich znajdą się duże tematy jak inwestycje w infrastrukturę rozwoju gospodarczego oraz infrastrukturę drogową, przedsięwzięcia dążące do poprawy efektywności energetycznej, działania w zakresie redukcji zanieczyszczenia powietrza, w szczególności ograniczenie niskiej emisji, inwestycje w zrównoważony transport oraz w infrastrukturę ochrony zdrowia.
Ponadto wsparciem objęte zostaną: usługi społeczne dla osób starszych i niepełnosprawnych, wychowanie przedszkolne oraz kształcenie zawodowe.

 

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska zostało powołane do życia 24 czerwca 2014 r. Tworzone jest przez Kraków i otaczające go 14 gmin: Biskupice, Czernichów, Igołomię-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzycę, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawinę, Świątniki Górne, Wieliczkę, Wielką Wieś, Zabierzów oraz Zielonki, czyli Krakowski Obszar Funkcjonalny (KrOF).
Głównym celem istnienia Metropolii Krakowskiej jest zacieśnianie współpracy na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów oraz wykorzystywania potencjałów tych 15 samorządów, z poszanowaniem ich indywidualnej specyfiki i odrębności. Sprawne współdziałanie gmin członkowskich będzie gwarancją harmonijnego rozwoju całego obszaru.
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poza podstawowym działaniem – budowaniem współpracy pomiędzy 15 członkowskimi gminami – zakłada także zawiązanie współpracy międzysektorowej. Rozwiązanie tego typu pozwoli na dynamiczny rozwój organizacji, wzmocni jej potencjał oraz umożliwi nabywanie nowych kompetencji.

 

Źródło: matropoliakrakowska.pl

Zdjęcie: wieliczka.eu

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*