GOSPODARKA MIESZKANIOWA W POWIECIE WIELICKIM NA TLE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Przedstawione poniżej dane dotyczą ogólnego stanu zasobów mieszkaniowych i podstawowych wskaźników charakteryzujących warunki mieszkaniowe ludności opracowane na podstawie bilansu zasobów mieszkaniowych za 2014 r.

Mieszkania o największej powierzchni zlokalizowane były w powiecie proszowickim (99,8 m2)
i krakowskim (97,2 m2), natomiast najmniejsze o powierzchni mniejszej od średniej wojewódzkiej,
która wynosiła 77,6 m2 skupione były w miastach na prawach powiatu oraz w powiatach
chrzanowskim i olkuskim, przy czym najniższy wskaźnik odnotowano w Krakowie – 57,7 m2
Na tym tle Powiat Wielicki wypada całkiem nieźle. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wyniosła w Powiecie Wielickim 96,1%

Równie dobrze w Powiecie Wielickim przedstawia się sytuacja dotycząca przeciętnej liczby izb w 1 mieszkaniu.
Mieszkania o najmniejszej ilości izb, a równocześnie o ilości izb mniejszej od średniej wojewódzkiej (w 2014 r. – 3,91 izby) znajdowały się w miastach na prawach powiatu: w Krakowie (3,17 izby), Tarnowie (3,59 izby) i Nowym Sączu (3,88 izby). Pozostałe powiaty osiągnęły wskaźnik wyższy od średniej wojewódzkiej, a mieszkania o największej liczbie izb skupione były w powiatach tatrzańskim (4,71 izby) i wielickim (4,52 izby).

Pod względem instalacji sanitarno-technicznych w lokalach mieszkalnych Powiat Wielicki także prezentuje się całkiem nieźle.

W 2014 r. najmniej mieszkań wyposażonych w wodociąg było w powiecie brzeskim (ponad 88%), a w ustęp, łazienkę i centralne ogrzewanie w powiecie miechowskim (odpowiednio 83%, 79% i 60%). Największy udział mieszkań wyposażonych w instalacje gazowe zanotowano w Tarnowie (ponad 94%), Nowym Sączu (ponad 88%) oraz w powiecie wielickim (ponad 83%). Najmniej mieszkań
wyposażonych w instalacje gazowe (poniżej 10%) było w powiatach: suskim, tatrzańskim, miechowskim i nowotarskim.

Powiat Wielicki:
- wodociąg: 94,9% ogółu mieszkań,
- ustęp: 93,1% ogółu mieszkań,
- łazienka: 91,2% ogółu mieszkań,
- gaz z sieci: 83,7% ogółu mieszkań,
- centralne ogrzewanie: 77,8% ogółu mieszkań.

Przejdźmy teraz do zaludnienia mieszkań.
Najkorzystniejsze warunki mieszkaniowe pod względem zagęszczenia posiadali mieszkańcy Krakowa, gdzie liczba osób przypadających na mieszkanie w 2014 r. wynosiła 2,15, a liczba osób przypadających na izbę wynosiła 0,68 oraz mieszkańcy Tarnowa – 2,60 osób przypadających na mieszkanie i 0,72 osób na izbę. Oprócz miasta Krakowa i Tarnowa jeszcze 4 powiaty: tatrzański, chrzanowski, miechowski i Nowy Sącz osiągnęły wskaźniki lepsze od średniej wojewódzkiej, tj. 2,98 osoby na jedno mieszkanie oraz 0,76 osoby na jedną izbę. Najmniej korzystne warunki mieszkaniowe odnotowano w powiecie nowosądeckim, gdzie na jedno mieszkanie przypadało 4,03 osoby i 0,95 osoby na jedną izbę. Kolejne powiaty o dużym zaludnieniu w 2014 r. to: limanowski, tarnowski i myślenicki.

A Powiat Wielicki?
Przeciętna ilość osób przypadających na 1 mieszkanie w Powiecie Wielickim to 3,26.
Przeciętna ilość osób na 1 izbę w Powiecie Wielickim to 0,72.
Biorąc pod uwagę wskaźnik określający powierzchnię użytkową przypadającą na 1 osobę w 2014 r. najkorzystniejszymi warunkami dysponowali mieszkańcy powiatu tatrzańskiego (32,5 m2), krakowskiego (29,9 m2) i wielickiego (29,5 m2), a najmniej korzystnymi powiatu nowosądeckiego (22,2 m2) i limanowskiego (23,0 m2). Wyniki powyżej lub równe średniej wojewódzkiej, która w 2014 r. wynosiła 26,1 m2 na osobę osiągnęło 9 powiatów.

 

 

 

 

Źródło: krakow.stat.gov.pl

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*