LUDNOŚĆ W POWIECIE WIELICKIM NA TLE WOJEWÓDZTWA

Urząd Statystyczny w Krakowie podsumował dane dotyczące ludności w województwie małopolskim  za rok 2015.

W powiecie wielickim urodziło się ok. 1,3 tys dzieci, przyrost naturalny na 1000 ludności mieścił się w granicach:  1,8%-3,5%, gęstość zaludnienia na 1 km2 wyniosła 296.

W 2015 roku udział ludności mieszkającej w województwie małopolskim w ogólnej liczbie ludności w Polsce wyniósł 8,8%, co plasowało województwo małopolskie na 4 miejscu w Polsce, po mazowieckim,  śląskim i wielkopolskim.

W 2015 roku w naszym województwie mieszkało 3,4 miliona osób. 48,5% ludności zamieszkiwało miasta, podczas gdy w Polsce udział ten wynosił 60,3%. Prognozuje się, że odsetek ludności w miastach w naszym województwie zmniejszy się do 2050 roku do 43,3%.

Uwaga panowie! W naszym województwie jest więcej kobiet – 51,5%. Zatem na 100 mężczyzn przypada 106 kobiet. :)

W 2015 roku w województwie małopolskim (podobnie jak w Polsce) na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 60 osób w wieku nieprodukcyjnym.

W 2015 r. (wg stanu na 31 XII) ludność woj. małopolskiego charakteryzował nieco większy od ogólnopolskiego (18,9% wobec 18,0%) udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności. Równy ogólnokrajowemu był natomiast odsetek ludności w wieku produkcyjnym (62,4%). Mniejszy od ogólnokrajowego był odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym (18,6% wobec 19,6%).

 

grupy

 

gęstość zaludnienia

 

Źródło, grafiki: krakow.stat.gov.pl

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*