POWIAT WIELICKI PRZECIĘTNY POD WZGLĘDEM URODZEŃ

Powiat Wielicki zanotował spadek urodzeń żywych w stosunku do roku 2013. Taka tendencja spadkowa miała miejsce w 11 powiatach województwa małopolskiego. Tendencję wzrostową zanotowano natomiast w 6 powiatach i w mieście Krakowie. Nie zmieniła się sytuacja w dwóch powiatach i dwóch miastach.

W województwie małopolskim zarejestrowano w 2014 r. 34419 urodzeń żywych, co stanowiło 9,2% wszystkich urodzeń w kraju.
W porównaniu z 2013 r. liczba urodzeń żywych w województwie małopolskim zwiększyła się o 0,3%, w skali kraju zanotowano
wzrost o 1,5%.

 

Bez tytułu

Źródło: krakow.stat.gov.pl

 

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*