O nas

Gazeta Gdowianin wpisana została do rejestru dzienników i czasopism w Polsce w dniu 24 lutego 2014 r. pod numerem rejestru: Ns Rej. Pr. 28/14,  przez Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny.

Od stycznia 2013 r. do 24 lutego 2014 r. Gazeta Gdowianin funkcjonowała jako „Gdowianin” – dodatek zarejestrowany przez wyżej wymieniony Sąd Okręgowy w rejestrze dzienników i czasopism w Polsce.

Redaktorem Naczelnym Gazety Gdowianin od początku jest Marcin Chytkowski, jednocześnie Prezes Zarządu Fundacji „Stryszowianin”, czyli organizacji będącej wydawcą czasopisma.

Szerzej o działalności Fundacji „Stryszowianin” można przeczytać poniżej:

 

Fundacja „Stryszowianin” powstała w listopadzie 2004 roku. Na czele organizacji powołanej z myślą o promocji i rozwoju sołectwa Stryszowa stoi trzyosobowy Zarząd. Przed powstaniem fundacji wielokrotnie dało się słyszeć głosy, że w miejscowości  „nic nie da się zrobić”, że „tutaj czas się zatrzymał”. Szybko zaczęto działać. Fundacja przygotowała dokument o nazwie „Plan Rozwoju Miejscowości Stryszowa na lata 2005-2015”, w którym wyszczególniono szereg inicjatyw do zrealizowania. Każda inicjatywa posiadała swój budżet i harmonogram. W między czasie organizacja przygotowała również dwa inne dokumenty, które pozwoliły sprawnie się rozwijać. W 2005r. Fundacja przejęła  w dzierżawę od gminy Gdów stary, zniszczony i zaniedbany budynek drewniany starej szkoły powstały w pierwszej połowie ubiegłego wieku, wraz z terenem przyległym. Rozpoczęło się sprzątanie, plantowanie, usuwanie chwastów i samosiejek. Dzięki pomocy Urzędu Gminy pozyskano środki na remont budynku w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Odnowa wsi i dziedzictwa kulturowego”. Budynek odremontowano. W jego pomieszczeniach Fundacja „Stryszowianin” przygotowała ekspozycję Izby Regionalnej z pomieszczeniem dawnych sprzętów rolniczych (m.in. młynek, radło, pług, wóz drabiniasty), kuchni gospodyni wiejskiej (z takimi sprzętami jak: maśniczka, prasce do sera, sita) i pokoju gospodarza wiejskiego (w którym zobaczyć można m.in. kufry, prawidła, nosidła). W sąsiedztwie Izby fundacja utworzyła plac zabaw dla dzieci i młodzieży. Można tu znaleźć huśtawki, zabawkę sprężynkę, mostek wiszący, piaskownicę. Nasadzona została ozdobna roślinność. Zamontowano ławki. W tym samym czasie wykonany został przez organizację remont zniszczonej wiaty przystankowej, a także studni gminnej, która zyskała nową obudowę oraz tablicy ogłoszeń, którą wykonano na wzór regionalny. Dzięki pozyskaniu przez fundację znacznej ilości kruszywa udało się od strony południowej oraz wschodniej utworzyć dwa parkingi. W trakcie tych działań Fundacji „Stryszowianin” została przyznana kolejna dotacja. Pozwoliła ona utworzyć szlak turystyki pieszej o nazwie „Wędrując szlakiem Dębowego Liścia…”. Szlak swoją nazwę zawdzięczał drewnianym postumentom dębowych liści umieszczonych na trasie (w tym miejscu należy wspomnieć, że późniejsze akty wandalizmu skutecznie zniszczyły niektóre elementy szlaku). Mało osób zapewne wie, że w ramach dotacji przyznanej właśnie Fundacji „Stryszowianin” powstał Ekopark w Gdowie nad rzeką Rabą, oraz ścieżka przyrodnicza w Jaroszówce. Organizacja – dzięki pomocy ówczesnego Proboszcza Parafii w Gdowie – zainstalowała odlewy żywiczne na stacjach Drogi Krzyżowej biegnącej z Gdowa, a zwieńczonej 14 metrowej wysokości metalowym, iluminowanym Krzyżem Millenijnym w sołectwie.
Fundacja „Stryszowianin” przygotowała projekt zmian w docelowej organizacji ruchu w miejscowości Stryszowa, pozyskała znaki drogowe (m.in. lustra drogowe, próg zwalniający) i dokonała ich montażu. Pierwszy projekt zmian w organizacji ruchu spodobał się do tego stopnia, że na uroczystej gali konkursu „Orlen. Bezpieczne Drogi”, która odbyła się w Galerii Porczyńskich na Placu Bankowym w Warszawie, fundacja zdobyła II miejsce w kategorii „Inicjatywa Lokalna” i z rąk znanego kierowcy rajdowego – pana Krzysztofa Hołowczyca – organizacja odebrała główną nagrodę – statuetkę Złotej Traczy Bezpieczeństwa.
Fundacja „Stryszowianin” podejmuje się również skutecznie bardziej skomplikowanych zadań infrastrukturalnych. I tak – po uzyskaniu zgody władz gminy – sama z własnych środków wyremontowała drogę wewnętrzną wsi zniszczoną przez powódź. Drogę – pomimo gęstej zabudowy –  korytowano, plantowano, zagęszczano a następnie ułożono nawierzchnię bitumiczną.  Fundacja odremontowała również wielostopniową kapliczkę w Stryszowej                      z 1873r wykonaną z piaskowca, gdzie poszczególne elementy kapliczki zostały przewiezione do pracowni konserwatorskiej w Krakowie i tam dokonano jej odrestaurowania. Zadanie było bardzo skomplikowane, ponieważ wiele twarzy z kapliczki było już mocno zniszczonych. Pomimo wszystko – udało się!
Organizacja przeprowadzała również akcje sprzątania sołectwa, dotarła do archiwalnych materiałów i odtworzyła historię powstania Stryszowej wraz z jej tatarskim wątkiem. Celem przybliżenia działalności i opisu realizowanych przedsięwzięć fundacja rozpoczęła doręczanie mieszkańcom Stryszowej „Gazety Informacyjnej Fundacji Stryszowianin”. Wcześniej utworzono także stronę internetową, która relacjonowała wydarzenia z życia organizacji. „Stryszowianin” przyznaje również nagrodę dla osób zasłużonych dla promocji i rozwoju sołectwa „Status Człowieka Mile Widzianego w Stryszowej”. Wśród osób, które takie wyróżnienie otrzymały jest między innymi były Wiceprezydent Krakowa, prof. Wiesław Starowicz.
Fundacja organizowała zabawy dla dzieci i młodzieży.
W 2008r organizacja przeprowadziła na boisku piłkarskim w Stryszowej Turniej o Puchar Prezesa Fundacji „Stryszowianin”. W turnieju tym wystartowały reprezentacje: Telewizji Kraków, Radnych Rady Miasta Krakowa i pracowników Urzędu Miasta Krakowa, Zarządu Dróg i Transportu w Krakowie oraz Fundacji „Stryszowianin”
Tych inicjatyw jest zdecydowanie więcej i sukcesywnie w kolejnych wydaniach będziemy przedstawiać dalsze zrealizowane projekty.
Za swoją działalność Fundacja „Stryszowianin” i ludzie w niej działający wielokrotnie byli nagradzani. M.in. były nominacje dla Marcina Chytkowskiego – Prezesa Fundacji do nagrody: „Człowiek Roku 2007”,  oraz do nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających Na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”, czy też „Nagrody im. Józefa Dietla”, przyznawanej za wybitne osiągnięcia i pracę na rzecz społeczności lokalnej, samorządu terytorialnego i rozwoju Regionu.
Fundacja „Stryszowianin” jako organizacja pozarządowa nominowana była w IX edycji konkursu „Pro Publico Bono” na najlepsze dzieło obywatelskie 2007r. w kategorii „Rozwój Środowiska i Regionu”, a także do nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego „Kryształy Soli 2008”.

Fundacja „Stryszowianin” jest wydawcą obecnie dwóch czasopism w tym Gazety Gdowianin.