BEZ POMOCY WŁADZY (1). REALIZACJA ZADAŃ NA TERENIE GMINY GDÓW

W kilkunastu kolejnych artykułach opiszemy jak można sobie wspaniale radzić i wykonać wiele nawet kosztownych prac inwestycyjnych bez pomocy osób zarządzających Gminą Gdów. W Stryszowej na prywatnej działce znajduje się wielostopniowa kapliczka z 1875 roku. Fundacja „Stryszowianin” (wydawca Gazety Gdowianin) bez pomocy wójta Zbigniewa Wojasa czy też władz w gminie Gdów dokonała w przeszłości remontu tej kapliczki pomimo, że konieczność wykonania prac konserwatorskich była sygnalizowana gdowskiej władzy we wcześniejszych latach. Ponieważ stan kapliczki determinował konieczność przeprowadzenia prac, fundacja nie mogła już czekać na dalszą bierność ze strony gdowskiej władzy. Dziś jeden z kilkudziesięciu przykładów skutecznego działania Fundacji Stryszowianin bez pomocy ze strony lokalnej władzy.

Na kapliczce w Stryszowej coraz więcej było miejsc gdzie zmurszały kamień odchodził całymi płatami. Niektóre postaci świętych (na bocznych ścianach) były już prawie całkowicie niewidoczne. Niestabilny fundament powodował, że kapliczka przechylała się na bok.

przed pracami kapliczka przed pracami

Fundacja „Stryszowianin” postanowiła działać. Na początku prac kapliczka została rozebrana na pojedyncze elementy i przewieziona do pracowni konserwatorskiej artysty plastyka w Krakowie.

1 przewiezienie1

Tam oczyszczono ją, odtworzono naturalną barwę piaskowca oraz uzupełniono i wymieniono zmurszałe elementy kamienne.

W tym czasie członkowie Fundacji „Stryszowianin” wykonali na miejscu w Stryszowej nowy fundament.

001

W czasie prac wykopaliskowych natrafiono na dwie płaskorzeźby znajdujące się pod istniejącym fundamentem. Najprawdopodobniej są to postacie z jeszcze wcześniejszej kapliczki znajdującej się w tym samym miejscu. Obie płaskorzeźby znajdują się obecnie w zbiorach fundacji.

006

Po ułożeniu izolacji przeciwwilgociowej przywieziono z Krakowa i zamontowano ponownie kapliczkę. Na miejscu odtworzono z piaskowca wszystkie płaskorzeźby znajdujące się na niej. Na koniec całość zabezpieczono specjalnymi powłokami ochronnymi.

efekt WP_20151208_14_08_58_Pro

Na kapliczce wielostopniowej w Stryszowej odtworzony został napis: „Jan Dymieotek i Regina żona Postawili Na Pamiątkę Bogu prosząc o westchnienie do Boga RP 1875″. Kapliczka składa się z trzech kondygnacji oraz krzyża kamiennego z wizerunkiem Chrystusa. Na ścianie frontowej oprócz wspomnianego napisu znajdują się postaci Jezusa w cierniowej koronie, Matki Bożej modlącej się oraz scena upadku pod krzyżem. Na bocznych ścianach znajdują się postaci świętych: Piotra, Pawła, Józefa, Teofila. W tym miejscu warto wspomnieć, że prawidłowe odtworzenie postaci bocznych (bardzo mocno zniszczonych) nie byłoby możliwe bez pomocy lokalnego badacza historii śp. Tadeusza Kuliga.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*