GEOLODZY NA TRASIE NOWEJ LINII KOLEJOWEJ PRZEZ GMINĘ GDÓW. ETAP PROJEKTOWY ROZPOCZĘTY

Konsorcjum Egis Rail S.A., Egis Poland sp. z o.o., MMMP S.A. rozpoczęło już roboty geologiczne na trasie nowej linii kolejowej biegnącej miedzy innymi przez Gminę Gdów. Roboty te mają określić warunki geologiczno-inżynierskie dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże-Szczyrzyc –Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej Nr 104 Chabówka – Nowy Sącz”.

Prace geologiczne trwają od 13 grudnia 2019 roku i potrwają do 22 lutego tego roku. Prowadzone są na zlecenie PKP i prowadzone przez firmę Geopartner z Krakowa. Posłużą do opracowania dokumentacji projektowej.

Prace przygotowawcze, to I etap realizacji ważnego przedsięwzięcia inwestycyjnego PLK, które zapewni sprawniejszą komunikację w Małopolsce i w kraju. Etap ten obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, koniecznej dla budowy linii kolejowych na trasie Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna wraz z modernizacją istniejącej linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz.

Wykonawca dokumentacji projektowej, dostarczy zarządcy infrastruktury kolejowej opracowania, niezbędne dla przeprowadzenia wykupu gruntów i wykonania robót budowlanych. Będzie to m.in. koncepcja programowo-przestrzenna (KPP), projekty budowlane i wykonawcze, oraz decyzje administracyjne (w tym m.in. decyzja lokalizacyjna, pozwolenie na budowę, pozwolenia wodnoprawne). Przygotuje również materiały przetargowe wymagane do ogłoszenia postępowań przetargowych na roboty budowlane.

Etapy II i III planowane są do realizacji odpowiednio w latach 2020-24 i 2020-26.

Zmodernizowana zostanie 75-kilometrowa linia między Chabówką a Nowym Sączem. Powstanie ponadkilometrowa estakada oraz dwa tunele o łącznej długości 5,8 km. Linia będzie dostosowana do prędkości 120 km/h. Wybudowana będzie również 58-km linia, łącząca Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną przez Gminę Gdów. Pociągi będą rozwijać prędkość do 160 km/h. Mieszkańcy miejscowości wzdłuż nowej linii zyskają dostęp do lepszej komunikacji.

Według przeprowadzonych w ramach studium analiz, realizacja projektu umożliwi wygodne i bezpieczne podróżowanie na trasie Kraków – Zakopane, w czasie krótszym niż 2 h, a na odcinku Kraków Główny – Nowy Sącz, poniżej 1 h.

Wartość przedsięwzięcia „Podłęże – Piekiełko” wraz z modernizacją linii Chabówka – Nowy Sącz szacuje się na ponad 7 miliardów złotych.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*