JAKIE DOCHODY OSIĄGAJĄ GMINY Z POWIATU WIELICKIEGO (RANKING)

Przedstawiamy ranking „Wspólnoty” przygotowany przez prof. Pawła Swianiewicza i Julitę Łukomską, a dotyczący dochodów JST.

Na 45 miejscu w Polsce w kategorii „Miasta inne” znalazła się GMINA NIEPOŁOMICE. Zamożność per capita wyniosła w tej gminie 3624,38 zł. Dla Niepołomic oznacza to jednak spadek w stosunku do roku poprzedniej oceny o jedną pozycję (z miejsca 44 na 45). To i tak jednak najlepszy wynik w powiecie wielickim.

Na 76 miejscu w Polsce w kategorii „Miasta Powiatowe” znalazła się GMINA WIELICZKA. Zamożność per capita wyniosła w tej gminie 2725,80 zł. W przypadku Wieliczki oznacza to jednak dość duży awans. Wcześniej Gmina Wieliczka znajdowała się bowiem na miejscu setnym, by zanotować „skok” na miejsce 76.

Na 752 miejscu w Polsce w kategorii „Gminy Wiejskie” znalazła się GMINA GDÓW. Zamożność per capita wyniosła w tej gminie 2613,20 zł. W przypadku Gdowa mówimy jednak o bardzo dużym spadku w stosunku do roku poprzedniej oceny i to aż o 249 miejsc, z miejsca 503 na 752. To najwyższy spadek Gminy Gdów w historii tworzenia rankingu dla tej gminy, czyli od roku 2004 (właśnie wtedy w 2005 roku w stosunku do roku 2004 gmina Gdów zanotowała spadek porównywalny o 241 miejsc).

Na 913 miejscu w Polsce w tej samej jak wyżej kategorii znalazła się GMINA KŁAJ. Zamożność per capita wyniosła w tej gminie 2552,99 zł. Gmina Kłaj zanotowała również znaczny spadek – wyższy niż w przypadku Gdowa – o 265 miejsc, z pozycji 648 w roku poprzedniej oceny na wspomnianą już pozycję 913.

Na 1239 miejscu w Polsce również w kategorii gmin wiejskich znalazła się GMINA BISKUPICE. Zamożność per capita wyniosła w tej gminie 2416,28 zł. Gmina Biskupice zanotowała jednak duży „awans” w rankingu o 216 pozycji z miejsca 1455  na miejsce 1239.

Powiat Wielicki w kategorii powiatów wypadł dość słabo – znalazł się na 303 miejscu. Dość powiedzieć, że od 2004 roku nasz powiat nie przekroczył trzysetnego miejsca. Zamożność per capita wyniosła w powiecie wielickim 451,69 zł.

Twórcy rankingu uwzględnili przy jego tworzeniu dochody własne gmin oraz otrzymane subwencje. Wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęto składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą . Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. Skorygowane w ten sposób dochody  podzielono przez liczbę ludności  każdej jednostki samorządowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: wspolnota.org.pl

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*