MIESZKAŃCY GMINY GDÓW DOPIĘLI SWEGO. BĘDZIE ZMIANA PLANU

Najbliższy czas dla wielu mieszkańców Gminy Gdów będzie bardzo ważny. Ich upór i determinacja przyniosą wreszcie upragniony efekt. Władza Gminy Gdów wycofa się ze swoich wcześniejszych działań a wycofanie to skutkujące zmianą planów miejscowych odbędzie się po skutecznym nacisku bardzo dużej ilości mieszkańców zaangażowanych w protest przeciwko powstaniu kompostowni na granicy Cichawy i Szczytnik. Na najbliższej Sesji Rady Gminy Gdów zapadnie decyzja o przystąpieniu do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego trzech sołectw: Cichawy, Szczytnik i Krakuszowic.

Według naszych nieoficjalnych informacji projekty uchwał są już gotowe. Sesję Rady Gminy Gdów zarządzono pierwotnie na miniony czwartek na godzinę 13-tą. Zaplanowano, że miała się ona odbyć w trybie zdalnym. I właśnie ten fakt skutkujący problemami technicznymi przyczynił się, że wspomniana Sesja przełożona została na nadchodzący tydzień.
 
Co zostanie zmienione?
W obecnie obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wymienionych sołectw Gminy Gdów były wyznaczone tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, które oznaczone były na rysunku planu symbolem „P”. Symbol ten oznaczał, że na tych terenach (działkach) mogą być lokalizowane przedsięwzięcia, które przepisy określają jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. To między innymi pozwalało do tej pory mówić o możliwości budowy „kompostowni” w Cichawie w rejonie ujęć wody pitnej dla między innymi mieszkańców gminy.
 
Dzięki podjęciu uchwały możliwa będzie zmiana zapisów planu miejscowego, a zmiana ta ma ograniczyć możliwość realizacji niektórych przedsięwzięć w terenie oznaczonych na rysunku planu symbolem „P”.
 
Po długim okresie bojów wygląda na to, że władza wreszcie wzięła pod uwagę głos znacznej grupy mieszkańców gminy. Członkowie Komitetu Protestacyjnego z którymi udało nam się porozmawiać nie kryją zadowolenia. Jednak jak przyznają, do końca będą bacznie patrzeć władzy na ręce, zwłaszcza w kontekście użytego w projekcie uchwały słowa „niektórych”.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*