POWIAT WIELICKI. NAJNOWSZE DANE DOTYCZĄCE PRZESTĘPCZOŚCI

Nowy Sącz, powiat kołobrzeski oraz Wałbrzych – są na czele powiatów, w których stwierdzono najwięcej przestępstw w odniesieniu do liczby mieszkańców. Na drugim końcu skali znalazł się powiat kolbuszowski, w którym wskaźnik przestępczości jest najniższy. W powiecie wielickim stwierdzono 1477 przestępstw. W przeliczeniu na 1 mieszkańca to: 0,012 przestępstw.

GUS opublikował dane odnośnie przestępstw stwierdzonych przez policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych za I półrocze 2019 r. w 380 powiatach i miastach na prawach powiatu. Ogółem w Polsce w tym czasie doszło do 423 455 przestępstw, co daje 110 tego typu zdarzeń na 10 tys. mieszkańców.

Z danych GUS wynika, że wskaźnik przestępczości na 10 tys. mieszkańców waha się w Polsce od 30 w powiecie kolbuszowskim do 614 w Nowym Sączu.

W położonym w północnej części województwa podkarpackiego 62-tysiecznym powiecie kolbuszowskim policja stwierdziła zaledwie 193 przestępstwa. Natomiast w liczącym 84 tys. mieszkańców Nowym Sączu, który jest stolicą Sądecczyzny w południowej Małopolsce, odnotowano 5158 przypadków naruszenia prawa. Jak wynika z danych GUS, 3 930 popełnionych w tym mieście przestępstw miało charakter gospodarczy a 1 144 – kryminalny.

W ślad za Nowym Sączem najwięcej przypadków złamania prawa w odniesieniu do liczby mieszkańców policja odnotowała w powiecie kołobrzeskim w woj. zachodniopomorskim. W tym nadmorskim samorządzie, w którego granicach leżą m.in. Kołobrzeg i Ustronie Morskie, miało miejsce 419 przestępstw na 10 tys. mieszkańców. Kolejne miejsca na liście zajęły leżący na Dolnym Śląsku Wałbrzych (356 przestępstw na 10 tys. mieszkańców) oraz powiat gostyński w Wielkopolsce (350 zdarzeń).

Wskaźnik powyżej 300 przestępstw na 10 tys. mieszkańców odnotowano również w innym powiecie woj. wielkopolskiego – powiecie leszczyńskim (337) oraz położonej w woj. śląskim Dąbrowie Górniczej (302).

Najmniej przestępstw w odniesieniu do liczby mieszkańców policja stwierdziła w powiatach województwa podkarpackiego. Obok powiatu kolbuszowskiego są to powiaty: rzeszowski (31 przestępstw na 10 tys. mieszkańców), strzyżowski (34), krośnieński (36), przemyski oraz brzozowski (po 40). Równie niski wskaźnik przestępczości odnotowano w powiecie monieckim w woj. podlaskim oraz powiecie proszowickim w woj. małopolskim (po 40).

Wśród stolic województw najwięcej przestępstw potwierdzonych przez policję w relacji do liczby mieszkańców miało miejsce w Katowicach – 215 na 10 tys. osób (14. miejsce wśród 380 powiatów). Dalej były: Zielona Góra, gdzie ten wskaźnik wyniósł 202 (15. miejsce) oraz Kielce, gdzie był równy 184 (22. miejsce). Stosunkowo najmniej spraw do kartotek policyjnych trafiło natomiast w Rzeszowie (71 na 10 tys. mieszkańców), Białymstoku (80) i Lublinie (104).

Dane GUS obejmują 380 powiatów, w tym 66 miast na prawach powiatu, czyli m.in. dawne stolice województw oraz miasta powyżej 100 tys. mieszkańców.

Jak wyjaśnia urząd statystyczny, przestępstwo stwierdzone – jest to zdarzenie, co do którego w zakończonym postępowaniu przygotowawczym potwierdzono, że jest przestępstwem. Przestępstwo – zgodnie z Kodeksem karnym z 1997 r. – jest to zbrodnia lub występek ścigany z oskarżenia publicznego lub z oskarżenia prywatnego, zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym – jest to przestępstwo skarbowe.

Jak powiat wielicki prezentuje się na tle miast i powiatów małopolski?

1. miasto Nowy Sącz – 5158 przestępstw stwierdzonych (0,06 przestępstw w przeliczeniu na 1. mieszkańca)

2. powiat tarnowski – 4586 (0,023)

3. powiat nowosądecki – 4739 (0,022)

4. miasto Tarnów – 1978 (0,018)

5. powiat gorlicki – 1901 (0,017)

6. miasto Kraków – 11377 (0,015)

7. powiat oświęcimski – 2197 (0,014)

8. powiat wielicki – 1477 (0,012)

9. powiat brzeski – 1084 (0,012)

10. powiat chrzanowski – 1444 (0,011)

11. powiat tatrzański – 718 (0,011)

12. powiat dąbrowski – 584 (0,001)

13. powiat olkuski – 1034 (0,0092)

14. powiat bocheński – 908 (0,009)

15. powiat myślenicki – 903 (0,007)

16. powiat wadowicki – 1111 (0,0069)

17. powiat krakowski – 1731 (0,0063)

18. powiat nowotarski – 1196 (0,0063)

19. powiat limanowski – 796 (0,0060)

20. powiat miechowski – 281 (0,0056)

21. powiat suski – 494 (0,0056)

22. powiat proszowicki – 175 (0,0040)

 

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*