SZKOŁA PODSTAWOWA W ZRĘCZYCACH

Szkoła Podstawowa w Zręczycach powstała w 1903 roku jako Publiczna Szkoła Ludowa Jednoklasowa. Początkowo nauka odbywała się w domach prywatnych, a w roku 1911 na gruncie dworskim o powierzchni 69 arów należącym do Aleksandra Feilla powstał nowy budynek z dwiema salami i mieszkaniem służbowym dla kierownika szkoły.

Założycielem a zarazem pierwszym kierownikiem szkoły był Wojciech Rudnik. Po nim funkcję tę pełnił Jan Dobosz. W roku szkolnym 1912/1913 zastępował go Jan Starmach z Dobczyc. Kiedy wybuchła I wojna światowa, Jana Dobosza powołano do wojska, a obowiązki kierownika przejęła jego żona Albina. Po powrocie do Zręczyc Dobosz przez kilka lat na własny koszt utrzymywał szkołę.

W 1925 roku na miejsce Jana Dobosza przybył Feliks Trybuła, który funkcję kierownika pełnił w szkole w Zręczycach do 1965 roku z przerwą w czasie drugiej wojny światowej. Po wojnie napisał w swoim dzienniku:

  „Zobaczyłem znów po pięcioletniej rozłące ten znajomy budynek szkolny z dziurą w ścianie północnej, bez jednego okna zniszczonego w czasie działań wojennych i jednej klasy bez ławek i stołu. Ogród szkolny bez drzewek, które zasadziłem wnet przed wybuchem wojny, znów tę samą wstęgę Raby widzianą codziennie z okna mieszkania, te leśne pagórki majestatycznie królująca nad szmaragdową doliną nadrabską i znajome twarze, wśród których tyle lat pracowałem.”

Feliks Trybuła chlubną kartą zapisał się nie tylko w historii szkoły, ale także samych Zręczyc. Z jego inicjatywy powstała tu Ochotnicza Straż Pożarna, założył także Koło Młodzieży. Często organizował w szkole przedstawienia amatorskie, z których dochód przeznaczył na zakup działki pod budowę remizy strażackiej. Zabiegał o wyposażenie szkoły w pomoce naukowe, uruchomił bibliotekę. Kierownik Trybuła systematycznie prowadził zapiski, które dzisiaj są cennym źródłem informacji na temat funkcjonowania szkoły w przeszłości. Swoje obowiązki sprawował on do 1965 roku. Zasłużony pedagog zmarł w roku 1967.

Dnia 1 września 1965 roku nowym kierownikiem Szkoły Podstawowej w Zręczycach został Tadeusz Harędziński i pełnił tę funkcję przez sześć lat. Kiedy w 1971 roku przeszedł do pracy w Wydziale Oświaty w Myślenicach, na stanowisku kierownika 8-klasowej szkoły zastąpiła go żona Anna Harędzińska.

W roku 1974 w związku z powstaniem szkół zbiorczych Szkoła Podstawowa w Zręczycach stała się 4-klasową filią Zbiorczej Szkoły Gminnej w Zagórzanach, gdzie funkcję dyrektora pełnił Jan Grabowski. Kierownikiem Filii w Zręczycach została Barbara Szostak.

Z dniem 1 września 1983 roku szkoła w Zręczycach odzyskała niezależność i stała się samodzielną placówką liczącą pięć klas, której dyrektorem była Barbara Szostak. Szkoła wciąż borykała się z trudnościami lokalowymi. Z powodu dużej liczby uczniów nauka odbywała się w trzech budynkach. Wtedy zrodziła się idea budowy nowej szkoły. W roku szkolnym 1985/86 powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły, na którego czele stanęli Stanisław Pająk i dyr. Barbara Szostak. Prace rozpoczęto 5 maja 1991 roku. W czynie społecznym wykonano fundamenty, natomiast dalsza część budowy była finansowana przez Gminę Gdów i Kuratorium Oświaty w Krakowie. Dnia 1 września 1993 roku uroczyście oddano do użytku pierwsze skrzydło budynku szkolnego, w którym rozpoczęły naukę dzieci klas I – VIII.

W roku 1997 dyr. Barbara Szostak odeszła na emeryturę, a stanowisko dyrektora w drodze konkursu objął Ryszard Micek.

Od 1997 roku stale postępowały prace, finansowane z budżetu gminy Gdów, nad wykończeniem drugiego skrzydła budynku,. W 1998 roku oddano do użytku dwie sale lekcyjne, jesienią roku 2000 pozostałą część skrzydła – zastępczą salę gimnastyczną, bibliotekę, kuchnię i stołówkę, a latem 2001 roku wykonano elewację. W 2002 roku przed szkołą pojawiło się asfaltowe boisko sportowe.

Ten etap budowy szkoły uwieńczony został 29 maja 2002 roku uroczystością nadania jej imienia Henryka Sienkiewicza.

W marcu 2003 r. rozpoczęło swoją działalność Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Wspólny Cel”, które zabiegało o pozyskanie środków na budowę sali gimnastycznej. W działania te włączały się lokalne organizacje (OSP i KGW), rodzice i nauczyciele. W 2010 roku oddano do użytku pełnowymiarową salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym oraz rozbudowaną częścią kuchenną, a na korytarzu szkolnym stanęło popiersie patrona szkoły Henryka Sienkiewicza ufundowane przez mieszkańca Kanady Albina Pająka.

 

 

 

Źródło: spzreczyce.szkolnastrona.pl

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*