WIĘKSZA SUBWENCJA OŚWIATOWA

Około 600 zł subwencji oświatowej więcej na każdego ucznia – na takie wsparcie przy podziale między JST pieniędzy na prowadzenie szkół w 2020 r. mogą liczyć samorządy w trudnej sytuacji finansowej. Na 2019 rok zaplanowano dla samorządów z powiatu wielickiego następujące kwoty subwencji: Gmina Wieliczka 52,4 mln złotych, Gmina Niepołomice 32,4 mln złotych, Gmina Gdów 21 mln złotych, Gmina Kłaj 10,5 mln złotych, Powiat Wielicki 24,6 mln złotych.

Subwencje oświatowe dla gmin z powiatu wielickiego rosną. Jeszcze w 2017 roku przedstawiały się one następująco:

Gmina Wieliczka – 48,2 mln zł

Gmina Niepołomice – 27,3 mln zł

Gmina Gdów – 19,6 mln zł

Gmina Kłaj – 9,4 mln zł

Gmina Biskupice – 8,3 mln zł

Powiat Wielicki – 20,5 mln zł

W przyszłym roku kwota subwencji przypadająca na jednego ucznia przeliczeniowego ma wynosić 5986 zł. Wysokość subwencji oświatowej, która trafi do JST, uzależniona jest od liczby uczniów przemnożonych przez określane przez MEN wagi i wskaźniki (m.in. z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli). W tym roku resort edukacji wprowadził lub zmodyfikował kilkanaście z nich.

Przy podziale przyszłorocznej subwencji oświatowej będzie uwzględniona sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego. To nowość – jak na razie w ten sposób dzielona była tylko dodatkowa subwencja na podwyżki dla nauczycieli, co dotyczyło czterech miesięcy od września do grudnia. Teraz mechanizm ma zostać zastosowany dla całego roku.

Utrzymano zasadę zastosowaną w 2019 r., tj. połączenie wskaźnika zamożności ustalanego na podstawie dochodów podatkowych i wskaźnika określającego wielkość szkoły dla dzieci i młodzieży (limit 18 uczniów średnio na klasę szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum i BS I).

„Ustalono wartości wagi w taki sposób, aby kwota dodatkowej subwencji na ucznia wynosiła trzykrotność kwoty przewidzianej z tego tytułu w roku 2019” – wyjaśnia MEN.

W 2019 r. była to kwota 183 zł na ucznia i dotyczyła ostatnich 4 miesięcy roku. W 2020 r. określono wagę z tego tytułu o wartości 0,1, co da kwotę na ucznia ok. 599 zł. Ponadto ograniczono to rozwiązanie wyłącznie do szkół publicznych.

Przy podziale subwencji uwzględnione ma być też finansowanie świadczenia dla nauczycieli stażystów „na start”. W tym przypadku również wprowadzono analogiczne rozwiązanie jak w ostatnich miesiącach 2019 r.

„Aby poziom finansowania nauczyciela stażysty był taki sam jak w 2019 r., wprowadzono wagę dla nauczycieli stażystów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego o wartości 0,21” – wskazuje resort. Kwota subwencji na ww. nauczyciela wyniesie ok. 1,2 tys. zł (kwota świadczenia 1 tys. zł z pochodnymi pracodawcy).

Z wzoru służącego do podziału subwencji oświatowej wyłączone zostały etaty nauczycieli nieobecnych, tj. przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim i urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego. Dotychczas wyłączeni byli tylko nauczyciele przebywający na urlopach bezpłatnych i wychowawczych.

Projekt rozporządzenia wprowadza ponadto nowe wagi na uczniów szkół branżowych II stopnia, które rozpoczną działalność 1 września 2020 r. Będzie to ok. 3,9 tys. zł na słuchacza. Finansowanie będzie zróżnicowane ze względu na formę kształcenia (dzienna, stacjonarna, zaoczna).

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*