WÓJT I JEGO WYNAGRODZENIE

Wójt musi dobrze zarabiać, przecież kieruje gminą. Musi być zaradny, powinien umieć porozumieć się z mieszkańcami, wyczuwać i rozumieć potrzeby lokalnej społeczności. Wójt jako sprawny menadżer umiejętnie zarządza urzędem. Jego podejście do tego stanowiska kształtuje wizerunek samego urzędu. Dzięki takiej postawie z pewnością pozostanie na długi czas w pamięci mieszkańców danej gminy.

Pobory samorządowców są obecnie niemałe. O tym ile zarabiają urzędnicy na poszczególnych stanowiskach pisaliśmy już wielokrotnie. Warto jednak przyjrzeć się temu problemowi chociażby od strony etycznej. Biorąc pod uwagę wysokość zarobków wójtów w stosunku do obowiązków, może trochę dziwić wysokość wynagrodzenia, które pobierają. Na pobory samorządowców składa się kilka składników: pensja zasadnicza, dodatek funkcyjny, specjalny oraz stażowy. Wydawać by się mogło, że to dużo, biorąc pod uwagę zauważalną dysproporcję w zarobkach między wójtem a np. kimś kto pracuje poza administracją samorządową. Na tak dużą ilość dodatków nikt z nas nie może liczyć, choć jak wiadomo każdy musi swoje umieć, spędzić wiele godzin w pracy i to wszystko za o wiele niższe wynagrodzenie.

Czy wójt musi zarabiać aż tak dużo? Jesteśmy zdania, że nie. W szczególności, gdy jego pensja niewiele się różni od pensji prezydenta miasta. Przypomnieć należy, że w gminie Gdów są mieszkańcy, którzy wraz z rodzinami utrzymują się z mniejszych dochodów miesięcznych niż sama wysokość dodatków wójta. Choć po wielu latach piastowania stanowiska wójta jest to trudne do zrozumienia, to jednak zarobienie sensownych środków pieniężnych na utrzymanie rodziny jest trudne. Potwierdzają to zresztą wszelkiego rodzaju statystyki.

Opinii publicznej powinno być przedstawione solidne uzasadnienie ewentualnych podwyżek, które otrzymał wójt gminy Gdów. Dlaczego? Otóż podwyżki otrzymywać powinno się za określone wyniki. A te dla gminy Gdów nie są najlepsze. Odstajemy w rankingach dotyczących pozyskiwania środków unijnych, zewnętrznych, w zakresie realizowanych inwestycji, w zakresie dostępu mieszkańców do sieci kanalizacyjnej, w zakresie wsparcia działalności gospodarczej etc. Nie można się tłumaczyć w nieskończoność, że skoro nie mam zastępcy to wysokie uposażenie mi się należy. To nie jest tak oczywiste, zwłaszcza w przypadku gdy samo zasiadanie konkretnej osoby na stanowisku wójta chłonie dodatkowe koszty (samochody służbowe, doradcy prawni, specjaliści, itd.). Wójtem obecnie może być prawie każdy, jednak nieprzemyślany wybór powoduje, że koszty mogą rosnąć.

Zatem najlepiej wybierać takiego wójta, który po prostu poradzi sobie z tym stanowiskiem, w szczególności będzie posiadał stosowne wykształcenie i doświadczenie co ułatwi mu wykonywanie ustawowych obowiązków. Wówczas rezultaty widoczne będą gołym okiem i to właśnie może uzasadniać wysokie zarobki.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*