WYDATKI INWESTYCYJNE POLSKICH GMIN. RAPORT TRZYLETNI

Wczoraj pisałem o wydatkach inwestycyjnych Gminy Gdów w roku 2019 i o tym, że pomimo zapewnień, że jest dobrze tak naprawdę nie jest najlepiej. Moja teza jest jeszcze bardziej podkreślona kiedy spojrzymy na ogólnopolski raport trzyletni opisujący właśnie wydatki inwestycyjne w polskich gminach. Cała masa kolorowych zdjęć zamieszczanych w Biuletynie Wójta i innej zależnej od niego prasie „pęka” niczym bańka mydlana w zderzeniu z liczbami. Okazuje się bowiem, że rzeczywiście Gmina Gdów w tym aspekcie nie wypada najlepiej. Ale po kolei…

Po rekordowo słabym 2016 roku wydatki inwestycyjne w polskich gminach wyraźnie wzrosły, choć i tak są wciąż wyraźnie niższe niż w latach 2014–2015, nie mówiąc o najlepszym jak dotąd okresie 2009–2010.

Pamiętając o tym, że jesteśmy w środku najhojniejszego dla Polski i naszych samorządów budżetu Unii Europejskiej, dotychczasowa wielkość zrealizowanych projektów inwestycyjnych może nieco rozczarowywać. Bo przecież wydatki majątkowe samorządów są bardzo mocno powiązane z cyklem finansowania z funduszy unijnych programów operacyjnych, a wielkość dotacji z tego źródła w niektórych latach sięgała jednej trzeciej całości wydatków inwestycyjnych.

Metoda rankingu bierze pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w trzech latach (2015–2017). Poza wydatkami zapisanymi w budżecie autorzy rankingu starają się uwzględniać także wydatki ponoszone ze środków własnych przez spółki komunalne. Absolutnym liderem inwestycyjnym samorządów od lat pozostaje najbogatsza gmina w Polsce, czyli Kleszczów (woj. łódzkie) – której wydatki w przeliczeniu na głowę mieszkańca są prawie trzy razy wyższe niż gminy kolejnej w zestawieniu.

Badany okres czasu to był intensywny czas dla samorządów wiejskich, który przyniósł ogromne korzyści gminom i jej mieszkańcom. Na niespotykaną dotąd skalę realizowano szereg inwestycji drogowych i proekologicznych, sięgnięto po ogromne dofinansowanie z zewnątrz. Wszystko to w oparciu o racjonalną gospodarkę finansową. Przed gminami wiejskimi jeszcze wiele wyzwań. A jak zatem w rankingu wypadły gminy z powiatu wielickiego?

Kolejno podajemy miejsce jakie zdobyła dana gmina wśród wszystkich polskich gmin, jej nazwę oraz średnie wydatki inwestycyjne per capita w latach 2015-2017

21 miejsce gmina Niepołomice – 1182,36 zł
16 miejsce – gmina Wieliczka – 860,42 zł
680 miejsce – gmina Biskupice – 524,26 zł
1102 miejsce  – gmina Gdów – 374,49 zł
1436 miejsce – gmina Kłaj – 218,68 zł

Gmina Niepołomice oceniana była w kategorii „Miasta inne”, gmina Wieliczka w kategorii „Miasta powiatowe”, a gminy: Biskupice, Gdów oraz w Kłaj w kategorii „gminy wiejskie”.

Powiat wielicki zajął w rankingu 132. miejsce na 314. ocenianych polskich powiatów osiągając wynik 137,96 zł.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*