NASZ POWIAT WŚRÓD MAŁOPOLSKICH LIDERÓW „RYNKU BUDOWLANEGO”

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieliczce Pani Joanna Zymon przedstawiła na ostatniej Sesji Rady Powiatu sprawozdanie z
działalności PINB w Wieliczce za rok 2015r.

Zgodnie z danymi statystycznymi opublikowanymi przez GUS, powiat wielicki należy do grupy powiatów o najwyższym „ruchu budowlanym”. Na podstawie wskaźnika: „nowe mieszkania oddawane do użytkowania w przeliczeniu na 1000 mieszkańców„, powiat wielicki znajduje się na drugiej pozycji w województwie, wyższy wskaźnik ma tylko miasto Kraków.

Również w liczbach bezwzględnych dotyczących liczby budynków oddanych do użytkowania powiat wielicki plasuje się wysoko – na czwartej pozycji, spośród 22 powiatów w województwie małopolskim zaraz po największych miastach w Małopolsce: Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.

Najwięcej domów i mieszkań w przeliczeniu na 1000 mieszkańców powstaje w gminach: Wieliczka, Niepołomice i Biskupice a najmniej w gminach: Gdów i Kaj.

W roku 2015 PINB w Wieliczce przyjął 1297 zawiadomień o rozpoczęciu budowy, do użytkowania przyjęte zostały natomiast 1334 obiekty, w tym 105 w trybie pozwolenie na użytkowanie.

Sprawy dotyczące przyjmowania zawiadomień o rozpoczęciu/zakończeniu budowy/wydawania pozwoleń na użytkowanie są załatwiane niezwłocznie.

W roku 2015 dokonano 363 kontrole/oględziny w terenie, w tym:
-93 kontrole obowiązkowe
-69 kontroli związanych z użytkowaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych
-83 kontrole robót budowlanych zarówno w prowadzonych postępowaniach, jak i planowych
-118 innych kontroli.

Ponadto w ramach kontroli przestrzegania obowiązków, jakie ustawa Prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, dokonywane są również kontrole w siedzibie inspektoratu polegające na sprawdzeniu zapisów książki obiektu oraz protokołów badań i sprawdzeń. W roku 2015 dokonano 121 kontroli w siedzibie dotyczących utrzymania obiektów budowlanych.

Obecnie, przed zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieliczce przeprowadza szeroki zakres dodatkowych kontroli mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa podczas lipcowych wydarzeń. Na dzień dzisiejszy wykonano 247 kontroli dodatkowych.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*