ABSURD Z ORŁEM W TLE W SAMYM SERCU GDOWA

Jest taka narodowa tradycja, iż w sytuacji Polski niepodległej na znak wolności naszej Ojczyzny Orzeł, jak to jest w przypadku naszego godła, ma koronowaną głowę. Na gdowskich Plantach od wielu lat znajduje się jednak Orzeł bez korony! Co więcej, wiele delegacji i osób publicznych właśnie „pod nim” składa kwiaty (!), jak zresztą widać na zdjęciu.

Wiele razy zwracano już na ten stan rzeczy uwagę. I co? I nic… Od lat godło Rzeczypospolitej Polskiej w Gdowie na Plantach jest niezgodne z Konstytucją. A przecież miejsce to jest bardzo eksponowane, a wiele uroczystości patriotycznych i lokalnych, zatrzymuje się właśnie w tym miejscu. Pisaliśmy już na łamach „Gdowianina” artykuł w tej sprawie zwracając uwagę lokalnym władzom na problem.

Żyjemy w Polsce suwerennej już ponad 20 lat i na tyle ugruntowanej niepodległości, iż nastał dobry czas, by Orłu na pomniku w centrum Gdowa w sposób uroczysty na powrót nałożyć koronę na znak naszej historycznej identyfikacji z narodową i patriotyczną tradycją.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku w artykule 28 mówi wyraźnie, że Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła W KORONIE. Podobnie mówi Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

Autorem projektu pomnika w Gdowie jest nieżyjący już mieszkaniec gminy artysta plastyk Mieczysław Szostak. Prace kamieniarskie wykonywane były przez lokalnych rzemieślników: Władysława Jamkę i Stanisława Kupca. Społeczność gminy wiele robót wykonała społecznie. Według jednego z rozmówców gazety, do którego udało nam się dotrzeć, na „dołożenie” korony do istniejącego orła nie zgodził się autor projektu pomnika, dlatego orzeł z koroną pojawił się po drugiej stronie pomnika. Pomimo poczynionych starań nie udało nam się jednak nigdzie odnaleźć dokumentów potwierdzających taką właśnie wolę autora projektu. Warto w tym miejscu natomiast zaznaczyć, że i tak ingerowano w pomnik montując na nim tablicę o ofiarach katastrofy samolotu pod Katyniem.

28 kwietnia 2005 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informację o wynikach kontroli używania symboli państwowych przez organy administracji publicznej. Kontrolę przeprowadzono między innymi w „sąsiedniej” Wieliczce. W informacji wskazano, że „poza wizerunkiem godła zgodnym z ustawą możliwe jest eksponowanie wizerunku orła artystycznie przetworzonego, jednak nie może on zastępować wizerunku ustawowego”.

Symbole narodowe stanowią o tożsamości państwa, narodu oraz obywateli. Są wyrazem czci, szacunku i wartości narodowych, ich dzieje to także część historii państwa. Są również wyrazem patriotyzmu i oddania sprawie najwyższej, jaką jest Ojczyzna.

Uważamy, że Korona powinna pojawić się nad Orłem na gdowskich Plantach jak najszybciej. Nie chcemy wstydzić się za delegacje, czy osoby publiczne, które składają kwiaty pod symbolem niezgodnym z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej…

 

 

orzeł bez korony

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: gazetagdowianin.pl, nik.gov.pl, pomorska.pl

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*