JAWNOŚĆ WYNAGRODZENIA JEST BARDZO WAŻNA

Jawne wynagrodzenia w ofertach pracy są ważne dla blisko 93% Polek i Polaków. Większość z nas zgadza się również ze stwierdzeniem, że kobiety zarabiają mniej od mężczyzn.

Ponad 90 proc. Polaków jawne wynagrodzenia uważa za ważne

Jak wynika z badania No Fluff Jobs 92,9 proc. Polek i Polaków uważa pokazywanie proponowanego wynagrodzenia za ważny lub bardzo ważny element ogłoszeń o pracę. Tylko 2,3 proc. osób uznaje to za nieważne lub zdecydowanie nieważne, a dla 4,8 proc. jest to obojętne.

Dla 77 proc. z nas otrzymanie informacji zwrotnej po rekrutacji jest ważne

Mimo że otrzymywanie informacji zwrotnych od pracodawcy w procesie rekrutacji jest ważne, dla większości kandydatów(-ek) (77 proc.) to przekazywanie tych informacji rekrutowanym nie jest zbyt częste (tylko 20 proc. osób otrzymywało feedback często lub zawsze). Informacje zwrotne najczęściej dotyczą doświadczenia (53 proc.) i umiejętności (39 proc.) kandydatów. Rzadziej feedback dotyczył posiadanego wykształcenia (29 proc.), znajomości języków (20 proc.) lub sposobu rozmowy.

Podczas rozmów kwalifikacyjnych pytają nas o stan cywilny, wiek i planowanie rodziny

Jak wynika z badania zleconego przez No Fluff Jobs podczas rozmów rekrutacyjnych kandydaci(-tki) są pytani(-e) najczęściej o stan cywilny (31 proc.), posiadanie dzieci (27 proc.) i wiek (25 proc.), a kobiety także o planowanie rodziny (27 proc.). Pytanie o te kwestie jest postrzegane jako niestosowne, szczególnie dla kobiet. 30 proc. osób zetknęło się z sugestią, że ich wiek ma wpływ na decyzję o zatrudnieniu. Aż 73,8 proc. osób uznało pytania i komentarze dotyczące wyglądu za niestosowne. W sumie 62,5 proc. osób postrzega pytania i komentarze dotyczące orientacji jako niestosowne.

„Szanuj siebie” – mocna kampania od No Fluff Jobs

Wszystkie te elementy ogłoszenia i procesu rekrutacyjnego punktuje No Fluff Jobs w swojej najnowszej kampanii „Szanuj siebie” (https://szanujsiebie.com). Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na nietransparentne procesy rekrutacyjne. Często bywa tak, że kandydaci(-tki) muszą wejść „w ciemno” w proces rekrutacji, nie znając proponowanego wynagrodzenia. Do tego po samej rozmowie czeka na nich cisza, bo nikt się nie odzywa, jeśli kandydata(-tki) nie wybrano do kolejnego etapu lub dowiadują się, że powodem odrzucenia był(a) wiek/płeć.

W ramach kampanii w przestrzeni publicznej można znaleźć hasła, które adresowane są bezpośrednio do kandydatów(-ek) np. „Nie aplikuj na oferty bez podanego wynagrodzenia”, „Masz prawo do informacji zwrotnej po rekrutacji” czy „Twój wiek nie może decydować o zatrudnieniu”. Zaangażowanie osób szukających pracy do tej inicjatywy to dobry krok w kierunku transparentnej rekrutacji.

 

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*