JEST JUŻ JEDNOLITY TEKST USTAWY O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM

W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst ustawy o samorządzie powiatowym. Dokument obejmuje zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 17 stycznia 2024r.

Opublikowany dokument nie obejmuje przepisów przejściowych dotyczących funkcjonowania powiatowych rad seniorów, ich kadencyjności oraz terminów dostosowania statutów.

Ustawa o samorządzie powiatowym określa m.in. zakres działania i zadania powiatu, jego władze oraz ich kompetencje i sposób wyboru. Przepisy ustawy regulują również zakres stanowienia aktów prawa miejscowego, sposób gospodarowania mieniem powiatu oraz prowadzenia finansów.

Według obowiązujących przepisów nadzór nad działalnością powiatu sprawuje Prezes Rady Ministrów oraz wojewoda, a w zakresie spraw finansowych regionalna izba obrachunkowa.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*