KWOTY UMÓW ZLECEŃ I UMÓW O DZIEŁO ZAWIERANYCH PRZEZ GDOWSKI ZGK

Dzisiaj będzie o kwotach umów zleceń i umów o dzieło jakie gdowski ZGK zawierał w latach 2014-2018. Pamiętajmy, że w przypadku ZGK w Gdowie w latach 2014-2015 mówimy o samorządowym zakładzie budżetowym, natomiast w latach 2016-2018 spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zanim jednak przeczytacie o kwotach wspomnianych umów, warto wrócić do poruszanego już tematu. Otóż wynagrodzenie wypłacone na przykład w 2016 roku tylko Członkom Zarządu spółki ZGK w Gdowie to ponad ćwierć miliona złotych. To ogromna kwota w porównaniu choćby do środków jakie gdowska spółka przeznaczyła na inwestycje i działania na ternie całej gminy Gdów w roku 2016 czyli 678 999, 95 zł. Czy takie według Was powinny być proporcje?

Ten artykuł stanowi niejako wstęp do kwot umów zleceń i umów o dzieło jakie i z kim zawierał Urząd Gminy w Gdowie w ostatnich latach. O tym już za kilka dni. Po artykule o delegacjach zagranicznych osób zarządzających gminą Gdów pytaliście poprzez redakcyjny adres gazety o wyjazdy krajowe i koszty urzędnicze związane z tymi wyjazdami. Również i w tym temacie już za kilka dni przeczytacie na łamach Gazety Gdowianin.

Wracając jednak do umów zleceń i umów o dzieło zawieranych w latach 2014-2018 przez gdowski ZGK na początku omówmy wspomniane umowy. Otóż tak umowa-zlecenie, jak i umowa o dzieło są umowami cywilnoprawnymi, uregulowanymi w Kodeksie cywilnym. Zasadnicza różnica między omawianymi umowami polega na tym, że umowa-zlecenie jest umową starannego działania, a umowa o dzieło jest umową rezultatu.

 

Wracając do gdowskiego ZGK:

2014 rok

Umowy o dzieło + umowy-zlecenia [łączny koszt brutto]:

8005,32 zł

Na łączny koszt w roku 2014 składały się:

– umowa o dzieło na kwotę: 1402,00 zł

– umowa zlecenie na kwotę: 1778,02 zł

– umowa zlecenie na kwotę: 1237,30 zł

– umowa zlecenie na kwotę: 2278,00 zł

– umowa zlecenie na kwotę: 510,00 zł

– umowa zlecenie na kwotę: 500,00 zł

 

2015 rok

Umowy o dzieło + umowy-zlecenia [łączny koszt brutto]:

22747,16 zł

Na łączny koszt w roku 2015 składały się:

– umowa o dzieło na kwotę: 1500,00 zł

– umowa o dzieło na kwotę: 411,61 zł

– umowa o dzieło na kwotę: 584,00 zł

– umowa o dzieło na kwotę: 700,00 zł

– umowa zlecenie na kwotę: 293,54 zł

– umowa zlecenie na kwotę: 2748,21 zł

– umowa zlecenie na kwotę: 1099,04 zł

– umowa zlecenie na kwotę: 717,58 zł

– umowa zlecenie na kwotę: 1649,18 zł

– umowa zlecenie na kwotę: 1500,00 zł

– umowa zlecenie na kwotę: 500,00 zł

– umowa zlecenie na kwotę: 1044,00 zł

– umowa zlecenie na kwotę: 5000,00 zł

– umowa zlecenie na kwotę: 5000,00 zł

 

2016 rok

Umowy o dzieło + umowy-zlecenia [łączny koszt brutto]:

13380,08 zł

Na łączny koszt w roku 2016 składały się:

– umowa o dzieło na kwotę: 953,00 zł

– umowa o dzieło na kwotę: 275,08 zł

– umowa zlecenie na kwotę: 200,00 zł

– umowa zlecenie na kwotę: średnio 996,00 zł miesięcznie (x12)

 

2017 rok

Umowy o dzieło + umowy-zlecenia [łączny koszt brutto]:

18222,20 zł

Na łączny koszt w roku 2017 składały się:

– umowa o dzieło na kwotę: 1500,00 zł

– umowa o dzieło na kwotę: 3900,00 zł

– umowa zlecenie na kwotę: 625,00 zł

– umowa zlecenie na kwotę: 595,00 zł

– umowa zlecenie na kwotę: 499,20 zł

– umowa zlecenie na kwotę: średnio 869,00 zł miesięcznie (x12)

– umowa zlecenie na kwotę: 135,00 zł

– umowa zlecenie na kwotę: 540,00 zł

 

2018 rok (część)

– umowa zlecenie na kwotę: średnio 1126,00 zł miesięcznie

– umowa zlecenie na kwotę: 756,00 zł

 

Umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy zlecającym dzieło i przyjmującym zlecenie. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, natomiast zlecający do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia. Przedmiotem umowy o dzieło muszą  być czynności dające konkretny, namacalny rezultat – zarówno materialne, np. wykonanie biurka czy mebli, jak i niematerialne, np. zaprojektowanie portalu  internetowego. Tak więc przedmiotem umowy o dzieło może być wytworzenie przedmiotów bądź ich przerobienie, a także naprawa przedmiotów już istniejących.

Podpisanie umowy zlecenia zobowiązuje przyjmującego zlecenie do dokonania określonej czynności prawnej w zamian za określone świadczenie. Wykonawca umowy zlecenia nie jest ostatecznie odpowiedzialny za jej efekt. Założeniem takiej umowy jest, że jej wykonawca powinien wykonać ją osobiście i z należytą starannością.

Zasadnicza różnica pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenie polega na odpowiedzialności za jej wykonanie. W ramach umowy o dzieło jej wykonawca odpowiada za rezultat swojej pracy, natomiast w przypadku umowy zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się jedynie do należytego wykonania czynności zawartej w umowie, nie biorąc odpowiedzialności za jej ostateczny efekt. Podobnie wygląda sprawa reklamacji. Co do umowy o dzieło to zleceniodawca ma szerokie uprawnienia w zakresie reklamacji, natomiast umowa zlecenie nie daje takiego prawa.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*