PODWYŻKI W GMINIE GDÓW. WIĘKSZOŚĆ STAWEK PODATKOWYCH W GÓRĘ

W miniony wtorek opublikowaliśmy na łamach Gazety Gdowianin artykuł z którego jasno wynika, że stawki podatków w gminie Gdów wcale nie są małe. Tymczasem okazuje się, że od 2017 roku będziemy w większości mieć naliczane wyższe stawki podatkowe.

PODWYŻKA DLA MIESZKAŃCÓW

W 2016 roku mieszkańców gminy Gdów dotknęła podwyżka. Od 1 stycznia 2017 roku czeka mieszkańców kolejna. Tym razem stawka podatku od budynków mieszkalnych wzrośnie z 0,57 zł za 1m2 powierzchni użytkowej do 0,58 zł od 1 m2.

Już w tym roku w aż 86 małopolskich gminach i miastach ta stawka była niższa niż w gminie Gdów.

Co więcej, bliżej mieszkańcom gminy Gdów do tych gmin i miast, których mieszkańcy płacą najwyższy podatek (0,75 zł), niż do tych, którzy płacą najniższy.

A że można, przekonują się mieszkańcy takich gmin, jak np. Charsznica (0,00 zł), Słaboszów (0,03 zł), czy Bolesław w powiecie dąbrowskim (0,07 zł).

Można? – Można!

W gminie Gdów zapadła jednak jak widać decyzja żeby podnieść mieszkańcom ten podatek.

 

PRZEDSIĘBIORCÓW W GMINIE GDÓW TEŻ CZEKA PODWYŻKA

 

Wysokość podatku za 1m² gruntu zajętego pod prowadzenie działalności gospodarczej wynosi w Gminie Gdów obecnie 0,78 zł. Po podwyżce ta stawka od 1 stycznia 2017 roku będzie wynosiła 0,80 zł.

A już teraz w aż 107 małopolskich gminach i miastach przedsiębiorcy mają tą stawkę niższą niż w gminie Gdów.

Na zakończenie warto dodać, że najwyższa stawka tego podatku w naszym województwie to 0,89 zł.

——————————————————————————————–

Wysokość podatku za 1m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zajęte na taką działalność w Gminie Gdów wynosi obecnie 17,64 zł. Po podwyżce ta stawka od 1 stycznia 2017 roku będzie wynosiła 17,90 zł.

A już teraz w aż 78 małopolskich gminach i miastach przedsiębiorcy mają tą stawkę niższą niż w gminie Gdów.

 

——————————————————————————————–

Wysokość podatku za 1m² powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w gminie Gdów wynosi obecnie 10,12 zł. Po podwyżce ta stawka od 1 stycznia 2017 roku będzie wynosiła 10,32 zł.

Najwyższa natomiast stawka tego podatku w naszym województwie, to: 10,80 zł

——————————————————————————————-

Wysokość podatku za 1m² powierzchni pozostałych gruntów, w tym zajętych na  prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego wynosi w gminie Gdów: 0,26 zł. Po podwyżce ta stawka od 1 stycznia 2017 roku będzie wynosiła 0,27 zł.

——————————————————————————————–

Wysokość podatku za 1m² powierzchni pozostałych budynków, w tym zajętych na  prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego wynosi w gminie Gdów: 6,18 zł. Po podwyżce ta stawka od 1 stycznia 2017 roku będzie wynosiła 6,30 zł.

 

NIEKTÓRE STAWKI PODATKOWE W GMINIE GDÓW BĘDĄ JEDNAK W 2017 ROKU NIŻSZE NIŻ OBECNIE

 

Pamiętacie – Drodzy Czytelnicy – jak pisaliśmy o tym, że niektóre stawki podatkowe w gminie Gdów mamy najwyższe w województwie małopolskim. I właśnie głównie te stawki będą obniżone.

 

Wysokość podatku za 1ha powierzchni gruntu pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior  i zbiorników sztucznych wynosi obecnie 4,58 zł. Od 1 stycznia 2017 roku będzie wynosiła 4,54 zł.

Najtaniej jest w gminie Bolesław w powiecie Dąbrowskim (0,44 zł), Łużna (0,50 zł), Bochnia (2,00 zł)

——————————————————————————————

Wysokość podatku za 1m² powierzchni użytkowej budynków związanych z udzielaniem  świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych  przez podmioty udzielające tych świadczeń w Gminie Gdów wynosi obecnie: 4,65 zł. Od 1 stycznia 2017 roku będzie wynosiła 4,61 zł.

Najtaniej jest w gminie Słaboszów (0,04 zł), w mieście Kraków (1,86 zł), w mieście Bochnia (2,26 zł).

—————————————————————————————–

Wysokość podatku za 1 m2 powierzchni gruntu niezabudowanego objętego obszarem rewitalizacji […] wynosi obecnie w gminie Gdów 3,00 zł. Od 1 stycznia 2017 roku będzie wynosiła 2,98 zł.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*