POWIAT WIELICKI. RANKING PRZESTĘPSTW DROGOWYCH

Najwięcej przestępstw drogowych na 1000 mieszkańców było w powiatach: słubickim, pułtuskim i suwalskim. Z danych GUS wynika, że najbezpieczniejsze są drogi w Gdańsku. Według omawianych danych dobrze wypadł również powiat wielicki, który na 380 powiatów zajął 362 miejsce, a akurat w tym rankingu im dalej, tym lepiej.

GUS zebrał dane z Komend Wojewódzkich Policji dotyczące przestępstw drogowych (m.in. wypadków, prowadzenia po alkoholu) stwierdzonych we wszystkich powiatach. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców najwięcej było ich w powiecie słubickim (woj. lubuskie) – 5,75, pułtuskim (woj. mazowieckie) – 4,94 i suwalskim (woj. podlaskie) 4,74.

Na dalszych miejscach znalazły się powiaty: olecki (woj. warmińsko-mazurski) i płoński (woj. mazowieckie) – odpowiednio 4,45 i 4,02 przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców.  Średnia dla wszystkich powiatów wyniosła nieco ponad 2,5.

Statystycznie najbezpieczniej było na drogach w Gdańsku (powiat grodzki), gdzie wskaźnik przestępstw drogowych wyniósł tylko 1,14. W pierwszej trójce powiatów z najmniejszą liczbą przestępstw drogowych znalazły się też: powiat krośnieński (woj. podkarpackie) i powiat grodzki Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – odpowiednio 1,15 i 1,27.

Dobrze wypadł powiat wielicki, gdzie wskaźnik przestępstw drogowych wyniósł 1,59.

Powiat myślenicki zajął 295 miejsce (wskaźnik 1,98), powiat krakowski zajął 301 miejsce (wskaźnik 1,95), a powiat bocheński – 318 miejsce (wskaźnik 1,88)

 

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*