Przejście dla pieszych w Gdowie lepiej widoczne

W Gdowie, na ul. Łapanowskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną już niebawem przejście dla pieszych (na zdjęciu powyżej) będzie lepiej widoczne dla kierujących pojazdami. Sprawa jest o tyle istotna, że z tego przejścia korzystają dzieci i młodzież uczęszczające do pobliskiego budynku gimnazjum.

Jak informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ( opisywane przejście dla pieszych znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej – przyp. red.) do tej pory żaden podmiot nie występował o dodatkowe oznakowanie tego przejścia, dlatego na dzień dzisiejszy przejście oznakowane jest w sposób tradycyjny. Po informacji uzyskanej od Gazety Gdowianin ZDW w Krakowie planuje jednak przeprowadzenie dodatkowych prac.

RDW Myślenice podejmie działania (opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz po jego uzgodnieniu realizacja w terenie) mające na celu oznakowanie przejścia w sposób niekonwencjonalny poprzez ustawienie znaków pionowych: tablic ze znakami  na tle z folii fluoroscencyjnej żółto-zielonej oraz wykonanie oznakowania poziomego przejścia  w technologii grubowarstwowej barwy biało-czerwonej – mówi Roman Leśniak z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Jak po zmianach będzie wyglądało opisywane przejście w Gdowie?

Poniżej dwa przykłady rozwiązań  o których wspomina wyżej Pan Roman Leśniak z ZDW w Krakowie:

Dożynkowa ul. Dożynkowa w Krakowie

Łokietka ul. Łokietka w Krakowie

 

Szkoły są istotnym celem i źródłem podróży pieszych. Istotnym o tyle, że głównymi uczestnikami ruchu są dzieci i młodzież. Dzieci w wieku szkolnym są grupą użytkowników ruchu drogowego, która jest najbardziej narażona na niebezpieczeństwo ze strony kierowców pojazdów samochodowych. Wszędzie tam, gdzie istnieje ruch drogowy, istnieje zagrożenie dla dzieci.

Przy organizacji bezpiecznej drogi dzieci do szkoły należy pamiętać, że dzieci przejawiają nieco inne zachowania niż osoby dorosłe, a przede wszystkim:

– nie potrafią dokładnie ocenić odległości i prędkości nadjeżdżających pojazdów,
– są niskiego wzrostu i trudno dostrzegalne przez kierowcę,
– poruszają się szybciej niż dorośli, często wbiegają na jezdnię,
– nie potrafią dokładnie przewidzieć za pomocą słuchu, z którego kierunku nadjeżdża pojazd,
– często działają niekonsekwentnie w obszarze ruchu drogowego,
– potrafią się skupić na jednym aspekcie otoczenia, który aktualnie jest dla nich ważny,
– bardzo łatwo się rozpraszają,
– są mniej przewidywalne niż dorośli,
– nie radzą sobie z nagłymi zmianami warunków ruchu,
– nie potrafią zidentyfikować bezpiecznego przejścia przez ulicę,
– nie mają doświadczenia w radzeniu sobie z różnymi sytuacjami na drodze,
– są skłonne do podejmowania ryzyka bądź podejmują je nieświadome zagrożeń.

Przejście dla pieszych opis

W obszarach przyszkolnych należy zwrócić szczególną uwagę na usprawnienie przejść dla pieszych przez jezdnię. Ważne jest, by zapewnić dzieciom jak najmniejszą długość przejścia dla pieszych w celu zminimalizowania wielkości obszaru, w którym piesi znajdują się w polu kolizyjnym z potokiem pojazdów. Na przejściach dla pieszych przy szkołach można także stosować ponadstandardowe elementy ochrony i informacji o organizacji ruchu. Jednym z niestandardowych rozwiązań są właśnie przejścia typu „zebra” na czerwonym tle.

 

 

 

Źródło: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

google

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*