PRZYBYWA FIRM W GMINIE GDÓW. ALE TO OGÓLNA TENDENCJA

W całej Małopolsce zarejestrowanych jest ponad 426 tysięcy firm oraz innych podmiotów. To o 16,5 tysiąca więcej niż przed pandemią (wzrost o 4 procent – dla całego kraju 3,4 procent). W gminie Gdów mamy 1932 firmy, z czego 1554 to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 137 spółek cywilnych i 118 spółek handlowych.

Z najnowszych danych krakowskiego GUS wynika, że wśród 426 tysięcy firm w całej Małopolsce dominują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: blisko trzy czwarte ogólnej liczby podmiotów. W porównaniu z końcem 2019 roku ich liczba wzrosła o 4,1 procent Ponad 97 procent podmiotów wpisanych do REGON to firmy prywatne. Nie inaczej jest w gminie Gdów gdzie na 1932 firmy aż 1554 to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Z tych 1554 firm w gminie Gdów tylko 7 działa w sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Najwięcej firm osób fizycznych z gminy Gdów działa w sekcji budownictwo (443 firmy), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych (393 firmy), transport i gospodarka magazynowa (164 firmy), przemysł (152 firmy), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (79 firm), działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (56 firm), działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (36 firm), informacja i komunikacja (32 firmy), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (18 firm), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (17 firm), działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (11 firm).

W sektorze publicznym w całej Małopolsce działa 7 tysięcy podmiotów (o 0,7 procent więcej niż w 2019 roku). Najwięcej jednostek tego sektora deklarowało prowadzenie działalności w edukacji (51,2 procent ogólnej liczby podmiotów sektora publicznego), a następnie obsługa rynku nieruchomości (12,6 procent). W gminie Gdów mamy 137 spółek cywilnych i 118 spółek handlowych. Wśród spółek cywilnych z gminy Gdów najwięcej działa w sektorze handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych (54 firmy), budownictwie (30 firm). Wśród spółek handlowych z gminy Gdów najwięcej działa w sektorze handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych (43 firmy), transport i gospodarka magazynowa (16 firm), budownictwo (13 firm).

Ogółem w gminie Gdów mamy 1932 firmy. Dla porównania najwięcej w powiecie wielickim jest w gminie Wieliczka (8992 firmy) i w gminie Niepołomice (3923 firmy). Mniej firm niż w gminie Gdów jest w gminie Kłaj (1175) i w gminie Biskupice (1071 firm).

Liczebnie najwięcej w Małopolsce firm występuje w następujących sekcjach PKD:

– handel; naprawa pojazdów samochodowych – 87,6 tysięcy (wzrost o 1,3 procent)

– budownictwo – 66,3 tysięcy (wzrost o 7,3 procent),

– działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 44,6 tysięcy (wzrost o 4,4 procent),

– przetwórstwo przemysłowe – 38,4 tysięcy (wzrost o 1,7 procent).

W budownictwie najbardziej przybyło firm wykonujących roboty specjalistyczne (o 3,2 tysiąca firm), stawiających budynki (o 1,1 tysiąca) oraz obiekty inżynieryjne, np. drogi i mosty (100 firm).

W gminie Gdów na ogółem 1932 firmy najwięcej firm działa w sekcji handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych (492 firmy), budownictwo (487 firm), transport i gospodarka magazynowa (191 firm), przemysł (180 firm), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (94 firmy), działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (61 firm), działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (48 firm), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (40 firm), informacja i komunikacja (35 firm), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (22 firmy), działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (20 firm), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (13 firm).

W gminie Wieliczka mamy 8992 firmy, z czego 7066 to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 738 spółek handlowych i 619 spółek cywilnych.

W gminie Niepołomice mamy 3923 firmy, z czego 2991 to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 350 spółek handlowych i 264 spółek cywilnych.

W gminie Kłaj mamy 1175 firm, z czego 947 to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 91 spółek cywilnych i 60 spółek handlowych.

W gminie Biskupice mamy 1071 firm, z czego 924 to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 52 spółek cywilnych i 37 spółek handlowych.

A gdzie w Małopolsce jest najwięcej firm?

Oczywiście w Krakowie. W tym mieście firm i innych podmiotów w rejestrze REGON jest 152837.

Na drugim miejscu jest miasto Tarnów (12329) a na trzecim miasto Nowy Sącz (10495). Kolejne miejsca zajmują:

4 gmina Wieliczka – 8992 firmy;

5 gmina Zakopane – 6231 firm;

6 gmina Myślenice – 6160 firm;

7 gmina Olkusz – 6012 firm;

8 gmina Skawina – 5429 firm;

9 miasto Nowy Targ – 5129 firm;

10 gmina Chrzanów – 5028 firm;

11 gmina Wadowice – 4907 firm;

12 gmina Andrychów – 4745 firm;

13 miasto Oświęcim – 4431 firm;

14 gmina Zabierzów – 4020 firm;

15 gmina Zielonki – 3935 firm;

16 gmina Niepołomice – 3925 firm;

17 gmina Trzebinia – 3718 firm;

18 gmina Bochnia – 3705 firm;

19 gmina Brzesko – 3678 firm;

20 gmina Kęty – 3618 firm;

21 gmina Krzeszowice – 3531 firm;

22 gmina Kalwaria Zebrzydowska – 2935 firm;

23 gmina Chełmiec – 2713 firm;

24 gmina Miechów – 2695 firm;

25 gmina Gorlice – 2681 firm;

26 gmina Wolbrom – 2641 firm;

27 gmina Stary Sącz – 2225 firm;

28 gmina Krynica Zdrój – 2212 firm;

29 gmina Brzeszcze – 2135 firm;

30 gmina Wielka Wieś – 2027 firm

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*