RABA W GDOWIE UMIERA. ZAKWIT SINIC

To, co w ostatnim czasie dzieje się z rzeką Rabą na terenie gminy Gdów można określić jako dramat. Cały obszar rzeczny poniżej zapory w Dobczycach wygląda wręcz katastrofalnie. Tymczasem wspomniany Zbiornik Dobczycki jest rezerwuarem wody pitnej dla miasta Krakowa. Obniżenie lustra wody przez suszę, wysychające dopływy, oraz utrzymywanie niskiego poziomu jako rezerwa powodziowa, a także bezpośredniego spuszczania ścieków do zbiornika oraz jego dopływów, spowodowało eutrofizację, zakwit sinic, mających wpływ na zwiększenie się zamulenia i tworzenia stref beztlenowych.

Psuje to oczywiście drastycznie jakość wody w zbiorniku (rezerwuarze wody pitnej). Kolejną sprawą jest to, że chemia oraz materiał biogenny gromadzi się na dnie zbiornika i jest wypłukiwany do rzeki Raby przez nieszczelne dolne upusty zapory. Podczas niskiego stanu wody, który utrzymuje się od wiosny do jesieni, wodą płynie gęsta zawiesina osadu dennego, który powoduje degradację ekosystemu poniżej zapory do ujścia, a także pogorszenia jakości wody dla ujęć wodociągowych usytuowanych na Rabie. Giną gatunki chronione (przedstawiciele ryb, owadów, skorupiaków). Te mniej narażone giną powoli, osad uszkadza skrzela oraz osłabia odporność na pasożyty i powoduje infekcje u ryb. Organizmy wodne nie mogą się efektywnie rozmnażać, gdyż ich jaja/ikra jest zasypywana mułem i obumiera, przez co również ich populacje drastycznie się zmniejszają. Zniszczenie podstawy łańcucha troficznego wpływa na zmniejszenie populacji lub wyniesienie się zwierząt, bytujących nad rzeką, w inne rejony: ptactwa, małych ssaków, gadów, płazów.

Woda w rzece odstrasza mieszkańców, plażowiczów, turystów oraz wędkarzy, którzy niegdyś tłumnie przybywali korzystać z uroków Raby. Zawiesina sprawia, że dolina Raby jest nieatrakcyjna dla turystów, plażowiczów, wędkarzy oraz ogranicza różnorodność występujących tam zwierząt.

W ostatnim czasie stwierdzono 3-krotne przekroczenie normy zawiesiny w wodzie dla wód klasy 2. rzeki Raby poniżej zapory w Dobczycach. WIOŚ skierował sprawę do zbadania przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Do sprawy będziemy wracać.
297764875_383387323925773_7950669353306751212_n
296795581_1236358607126463_1403439657364600838_n

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*