TRWAJĄ PRACE NAD ZMIANĄ SYSTEMU FINANSOWANIA SAMORZĄDÓW

„Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad zmianą systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego” – poinformowała wiceminister finansów Hanna Majszczyk. Zaznaczyła jednak, że nie jest jeszcze przesądzone, czy samorządy dostaną udział w zryczałtowanym PIT.  

Wiceminister zaznaczyła jednocześnie, że zbudowanie nowego systemu dochodów jest skomplikowanym zadaniem, na które wpływa wiele czynników, m.in. bardzo duże zróżnicowanie samorządów, zarówno pod względem terytorialnym, jak i rozwoju gospodarczego i społecznego

„Analizowane są zatem różne kierunki zmian obecnego systemu, w tym również niektóre ze wskazanych w interpelacji” – zaznaczyła Majszczyk.

Zapowiedziała przy tym, że ministerstwo będzie rozmawiać o zmianach z przedstawicielami organizacji samorządowych, wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się w poniedziałek, 5 lutego dyskutowano o ustawie budżetowej na 2024 r. i najważniejszych kwestiach związanych z przyszłym kształtem finansów publicznych.

„Przedwczesne byłoby zatem na tym etapie przesądzenie, czy rozwiązania dotyczące m.in. wzmocnienia potencjału dochodowego JST będą związane z udziałami we wpływach ze zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czy też będą oparte na innych źródłach dochodów. Brane są pod uwagę różne warianty” – wyjaśniła Majszczyk.

Wiceszefowa MF zapowiedziała, że kwestie te będą rozstrzygane w najbliższych tygodniach, przy uwzględnieniu m.in. samej konstrukcji podatków, a tym samym możliwości partycypacji JST w dochodach z tego podatku.

Kwestia uwzględnienia PIT ryczałtowego do podstawy obliczania udziału przypadającego jednostkom samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych to jeden z najważniejszych postulatów zgłaszanych od wielu miesięcy przez ZMP i UMP.

Obecnie PIT ryczałtowy stanowi w 100 proc. dochód budżetu państwa, a zmiany podatkowe wprowadzone w ostatnich latach przez rząd spowodowały, że część podatników, którzy rozliczali swój PIT na zasadach ogólnych, przeszło na rozliczanie PIT w formie ryczałtowej. W efekcie tej migracji podatkowej wpływy budżetu centralnego wzrosły kosztem dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Po spotkaniu w MF Unia Metropolii Polskich poinformowała, że jej postulaty to urealnienie i stabilizacja subwencji oświatowej, rekompensata dla JST skutków zmian podatkowych i usunięcie wad systemu wyrównawczego („Janosikowe”).

„Zaproponowaliśmy ujęcie w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach JST powiązania subwencji oświatowej z wartością Produktu Krajowego Brutto (PKB) na poziomie nie mniejszym niż 3% PKB. To ważne kroki w kierunku zapewnienia zrównoważonego finansowania systemu oświaty” – czytamy w komunikacie.

W kontekście wprowadzonych zmian podatkowych w latach 2019-2022, UMP postuluje mechanizmy rekompensaty dla JST. „Nasze propozycje zakładają udział JST w dochodach z ryczałtu ewidencjonowanego oraz zwiększenie udziału JST w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) do 69,25%” – wskazuje UMP.

Nasze postulaty obejmują urealnienie liczby mieszkańców, zwłaszcza w aglomeracjach powyżej 200 tys. mieszkańców oraz modyfikacje wartości współczynników mających wpływ na wpłaty do budżetu Państwa. Te zmiany mają na celu bardziej sprawiedliwy podział środków.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*