W LUTYM 2003 ROKU ZBIGNIEW WOJAS ODBYŁ SWOJĄ PIERWSZĄ ZAGRANICZNĄ WIZYTĘ JAKO WÓJT

Wśród pierwszych zagranicznych wizyt wójta Zbigniewa Wojasa przypominamy dziś tę pierwszą służbową odbytą w dniach od 17 do 23 lutego 2003 roku do Włoch. Dziś być może niewielu mieszkańców gminy pamięta zapewnienia i obietnice władz po rozmowach z Carlo Giovanardim, z dyrektorem Biura Pracy Sezonowej Fiorito Leo, z burmistrzem Cesenatico, przedsiębiorcami włosko-niemieckiej grupy kapitałowej, z Franco Zanottim, z reprezentantem spółki rolnej Agrifrut. Nadzieje po tej wizycie były duże. Obietnice też. A co z tego wszystkiego wyszło?

Służbowy pobyt we Włoszech w dniach od 17 do 23 lutego 2003 roku według zapewnień władz gminy Gdów miał zaowocować nawiązaniem konkretnej współpracy gminy z wieloma środowiskami i przedstawicielami włoskiego i watykańskiego życia politycznego i gospodarczego. Faktem jest, że w czasie wizyty przeprowadzone zostały liczne spotkania, których efektem – jak wtedy zapewniała lokalna władza – miała być poprawa koniunktury, zarówno gminy jako całości, jak i poziomu życia mieszkańców.

 Na początku był Watykan

Głównym celem wizyty władz gminy Gdów w Watykanie było przekazanie Janowi Pawłowi II w imieniu mieszkańców gminy wyrazów pamięci oraz zaproszenie Ojca Świętego do Niegowici na wrześniowy koncert z okazji 25-lecia Jego pontyfikatu. Następnie odbyły się spotkania z rzecznikiem prasowym Stolicy Apostolskiej Joaquin Navarro-Valls, wicedyrektorem Watykańskiego Biura Prasowego o. Ciro Benedettini oraz przedstawicielami akredytowanych przy Watykanie agencji prasowych.

 Później był Rzym

Po rozmowach z ministrem rządu włoskiego Carlo Giovanardim pojawiła się możliwość spotkania z dyrektorem generalnym włoskiego Biura Pracy Sezonowej Fiorito Leo. W efekcie, w drodze umowy zagwarantowanej porozumieniem między włoskim i polskim Ministerstwem Pracy, obiecano między innymi pracę sezonową w sektorze rolniczym dla około 200-400 osób. Koordynatorem projektu został zastępca wójta gminy Gdów Mirosław Mrozowski.

 A później Cesenatico i kolejne obietnice

Kolejne, wielogodzinne rozmowy przeprowadzono z burmistrzem miasta Cesenatico (położonego nad Adriatykiem, w pobliżu Rimini) oraz przedsiębiorcami włosko-niemieckiej grupy kapitałowej. Priorytetem inwestycyjnym gminy miało być zagospodarowanie terenów nad rzeką Rabą. Ustalono, że przedstawiciele europejskiej grupy kapitałowej przyjadą do Gdowa, a potencjalne obszary współpracy według zapewnień miały być poszerzone o inne dziedziny.

Przewodniczący Stowarzyszenia Włoskiej Prasy Katolickiej, Franco Zanotti, oprócz możliwości promocji gminy Gdów podjął się pośredniczenia w pozyskaniu jednej z włoskich gwiazd estrady, która swoją obecnością miała uświetnić wrześniowy koncert w Niegowici.

 Na zakończenie była Cesena i jabłka

Spotkanie z reprezentantem spółki rolnej Agrifrut doprowadziło do podjęcia zobowiązania w kwestii eksportu jabłek, a przyszłościowo – jak deklarowano – również innych płodów rolnych z terenu gminy Gdów. Podawano jako możliwą wizytę grupy producentów rolnych z Bergamo w Gdowie.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*