WAŻNA ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W gminie Gdów działa całkiem sporo organizacji pozarządowych. Wystarczy wspomnieć, że znajduje się tutaj m.in. 20 jednostek OSP, 10 klubów sportowych, 11 stowarzyszeń, 5 fundacji (w tym wydawca naszego czasopisma: Fundacja „Stryszowianin”), inne związki i organizacje (np. Caritas). Tymczasem jak wskazywali w miniony poniedziałek w Senacie uczestnicy konferencji „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa” większość potrzeb w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obywateli powinna być zaspakajana przez wyspecjalizowane organizacje samorządowe.

Prof. Marek Lisiecki z wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zwracał uwagę na potrzebę właściwej organizacji i zarządzania bezpieczeństwem w przyszłości. Jak podkreślił, niezmiernie ważne jest inwestowanie w ludzi, ich kompetencje oraz tworzenie zespołów zadaniowych.

Nowoczesne organizacje cenią sobie doświadczonych pracowników. Ten potencjał ludzki jest największą wartością nowoczesnych i przyszłych organizacji. Tak naprawdę nie ustawy, a ludzie gwarantują dobre i sprawne działanie” – powiedział prof. Lisiecki.

Ekspert wskazał, że największe zagrożenie dla obywateli to przede wszystkim zagrożenia z obszaru społeczno-ekonomicznego. „Mieszkańcy Europy najbardziej boją się bezrobocia. To jest podstawowy czynnik decydujący o bezpieczeństwie obywateli. Dalej znalazły się takie kategorie jak przestępczość, sytuacja gospodarcza, system opieki zdrowotnej, migracje, wzrost cen, inflacja, terroryzm, emerytury, podatki i system edukacji” – wyliczał.

Dlatego właśnie – jak mówił Lisiecki – większość potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obywateli powinna być zaspakajana przez wyspecjalizowane organizacje samorządowe. „Administracja rządowa powinna jedynie wspierać administrację samorządową w sytuacji, gdy ta nie może samodzielnie realizować zadań” – podkreślił Lisiecki.

Prof. Jerzy Wolanin z wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie podkreślił, że niezmiernie ważne jest szacowanie ryzyka zarówno na poziomie gmin, jak i całego państwa. Jak dodał, niektóre samorządy są lepiej przygotowane do określonych zagrożeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*