WIELICKI PODOKRĘG. PIŁKA NOŻNA W GMINIE GDÓW i POWIECIE WIELICKIM

W gminie Gdów działa kilka sportowych klubów piłkarskich. Dlatego dziś chciałbym przypomnieć historię Wielickiego Podokręgu.

W 1977 roku przy Radzie Miejsko-Gminnej LZS w Wieliczce powołano OZPN – Podokręg Wieliczka (Wydział Gier i Wychowania), który prowadził rozgrywki piłkarskie o mistrzostwo klasy C. Podokręg zrzeszał na początku 24 zespoły z gmin: Gdów, Biskupice, Kłaj, Niepołomice, Wieliczka. Przewodniczącym Podokręgu został Zbigniew Urbaniec.

Rada Miejsko-Gminna LZS w Wieliczce była jednostką bardzo sprawną organizacyjnie. Z końcem lat 70-tych poprzedniego stulecia odbywało się w gminie Wieliczka wiele imprez o charakterze ponadregionalnym. Były to imprezy często organizowane na skalę dawnego województwa miejskiego krakowskiego a nawet o wymiarze ogólnopolskim.

Grupę inicjatywną powołania Podokręgu Piłki Nożnej w Wieliczce stanowili czterej działacze Rady Miejsko-Gminnej LZS: Zbigniew Urbaniec, Andrzej Wincencik, Julian Chorobik oraz Jan Sykała. W skład pierwszego Zarządu PPN w 1977 roku weszli: Zbigniew Urbaniec (przewodniczący) oraz Andrzej Wincecik (sekretarz), Julian Chorobik i Jan Sykała (członkowie). Jednostkę nadrzędną stanowił Okręgowy Związek Piłki Nożnej Wojewódzkiej Federacji Sportu w Krakowie, którego prezesem był Daniel Czernecki, zaś sekretarzem – Roman Rupalski. Rozgrywki rozpoczęto 21 sierpnia 1977 roku w klasie B seniorów (składającej się z 15 drużyn) oraz w klasie C (dwie grupy po 12 zespołów). W trakcie sezonu do składu Zarządu PPN został dokooptowany przewodniczący Rady Gminnej LZS w Biskupicach – Andrzej Przepolski, któremu powierzono  funkcję wiceprzewodniczącego.

Od sezonu 1978/1979 Zarząd OZPN WFS w Krakowie zatwierdził nowy układ rozgrywek dla PPN w Wieliczce. Chodziło o prowadzenie klasy B (dwie grupy po 8 zespołów) i klasę C (dwie grupy po 12 zespołów). Nowa kadencja Zarządu PPN rozpoczęła się 31 marca 1981 rok. Funkcję przewodniczącego nadal pełnił Zbigniew Urbaniec, ale 15 lipca 1982 roku nowym sternikiem Podokręgu został Franciszek Turchan. Powodem złożenia rezygnacji przez prezesa Urbańca było to, że wbrew postulatowi PPN Wieliczka władze KOZPN nie wyraziły zgody, aby do klasy A awansowali obaj mistrzowie klasy B wielickiej bez konieczności rozgrywania gier barażowych. I właśnie z tego konkretnego powodu zdecydował się Zbigniew Urbaniec na tak drastyczną formę protestu. Oprócz przewodniczącego w skład Zarządu  wchodzili: Andrzej Przepolski (wiceprzewodniczący), Andrzej Wincencik (sekretarz) oraz Julian Chorobik, Henryk Dziewoński, Marian Grzybek, Jan Sykała i Jan Wandas. W trakcie kadencji do składu Zarządu zostali dokooptowani Marian Augustynek, Karol Demczuk, Jan Łazarz i Józef Strojny.

W 1985 roku Franciszek Turchan zaledwie jednym głosem przegrał wybory z Henrykiem Dziewoński, który został nowym przewodniczącym PPN. Od 1989 roku zastępcami Henryka Dziewońskiego byli Karol Demczuk (do spraw młodzieżowych) oraz Józef Janus (do spraw organizacyjnych). Sekretarzem był Andrzej Wincencik zaś skład Zarządu tworzyli: Stanisław Ciastoń, Julian Chorobik, Bolesław Nawalany, Jan Sykała, Franciszek Turchan, Zbigniew Urbaniec i Jan Wandas. Jesienią 1991 roku doszło do kolejnych zmian personalnych.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*