WIKARY WOJTYŁA

Papież Polak do dziś jest głęboko w sercu mieszkańców Gminy Gdów. To tutaj 28 lipca 1948 roku przybył do swojej pierwszej parafii w Niegowici jako ksiądz Karol Wojtyła. Z Krakowa do Gdowa dojechał autobusem. Z Gdowa do Marszowic dotarł wozem drabiniastym powożonym przez Stanisława Samka. Dalszą drogę z Marszowic do Niegowici odbył pieszo wśród okolicznych pól kierując się na widoczny z oddali kościół w Niegowici. Docierając do swojej pierwszej parafii, ukląkł i ucałował niegowicką ziemię. Jak doskonałą miał pamięć mogli przekonać się mieszkańcy Niegowici, którzy uczestniczyli w audiencji Ojca Świętego w 1997 roku w Watykanie. Jan Paweł II zapytał wtedy: „Czy są jeszcze ścieżki w Lasowych Domach?”

W parafii w Niegowici młody wikary Karol Wojtyła pełnił swoją posługę kilkanaście miesięcy. Przybył tu świeżo po zdobytym w Rzymie doktoracie, skierowany na posługę przez kardynała Sapiehę. W tym czasie w Niegowici znajdował się drewniany kościół i dzwonnica. Od razu zaskarbił sobie serca i szacunek parafian. Był im oddany i gotowy nieść pomoc o każdej porze. Został opiekunem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Jego marzeniem, które szybko się ziściło było założenie teatru. Zimą 1948 roku młodzi niegowicianie wystawili wyreżyserowaną przez księdza Wojtyłę sztukę Zofii Kossak-Szczuckiej „Gość oczekiwany“. Mieszkańcy pamiętający wikarego opisywali go jako energicznego, skromnego a przy tym niezwykle pracowitego. Kiedyś ksiądz Wojtyła przyszedł do stodoły jednego z gospodarzy i pomagał mu młócić cepami zboże. Mieszkał w niegowickiej wikarówce znajdującej się w sąsiedztwie kościoła. Patrząc od frontu budynku, zamieszkiwał w prawej części budynku. Tablica pamiątkowa znajdująca się na wikarówce w Niegowici informująca o przebywaniu w niej księdza Wojtyły jest autorstwa J.A. Kołaczyńskiego, a odlew z brązu wykonany został przez firmę z Podłęża. Jej uroczyste odsłonięcie nastąpiło 12 października 2003 roku.

14 maja 1949 roku ksiądz wikary Karol Wojtyła zorganizował zebranie parafian na okoliczność organizacji obchodów 50-lecia kapłaństwa ówczesnego proboszcza Kazimierza Buzały, który prowadził parafię od 1912 roku. To właśnie wtedy poddał pomysł, że najlepszym prezentem dla jubilata byłaby budowa nowego kościoła. I tak też w późniejszym czasie się stało. Jeszcze tego samego roku powstały fundamenty.

Warto wspomnieć, że w późniejszych latach przyszły papież często odwiedzał Niegowić, przy okazji wizytacji, jubileuszy i innych uroczystości.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*