KOLEJNY ODCINEK OBWODNICY PODŁĘŻA i NIEPOŁOMIC

„Zielone światło” dla budowy kolejnego odcinka obwodnicy Podłęża i Niepołomic. Wojewoda Małopolski wydał zezwolenie na realizację inwestycji. To istotna inwestycja dla całej Małopolski. Wraz z oddaną do użytku blisko dwa lata temu obwodnicą Podłęża zapewni ulgę przemieszczającym się tą trasą mieszkańcom i usprawni komunikację z Niepołomicką Strefą Inwestycyjną. Wojewoda Małopolski wydał „zrid” (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) dla budowy odcinka obwodnicy Niepołomic.

 Pełna nazwa inwestycji to „Budowa obwodnicy Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – Etap 2 – Budowa obwodnicy Niepołomic”.

 Inwestycja stanowi jeden z etapów budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 964 klasy G, projektowanego połączenia drogowego między drogą krajową nr 75 a Niepołomicką Strefą Inwestycyjną. Zadanie zakłada budowę średniego ronda trójwlotowego na połączeniu DK75 z DW964 oraz budowę małego ronda czterowlotowego na połączeniu DW964 z drogami gminnymi 560434K i 560432K. Ponadto zaplanowano budowę ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, chodników i ekranów akustycznych. Inwestycja przewiduje także przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych oraz budowę, przebudowę i rozbiórkę sieci uzbrojenia terenu. Inwestorem jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

 - Obwodnica Niepołomic przyczyni się do zmniejszenia ruchu samochodowego w centrum miasta, do którego nie będą już praktycznie wjeżdżać ciężkie pojazdy. Zmodernizowana infrastruktura drogowa poprawi bezpieczeństwo i przyczyni się do upłynnienia ruchu w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej. Z uwagi na interes społeczny i gospodarczy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Dzięki temu inwestor – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – może bezzwłocznie wejść na budowę i rozpocząć prace mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Wydany „zrid” dotyczy odcinka zaznaczonego na załączniku na czerwono. „Zrid” dla odcinka pomarańczowego jest procedowany.

 Ciąg komunikacyjny obejmujący zachodnią obwodnicę Podłęża oraz ciąg ulic. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Władysława Wimmera i fragment ulicy Kolejowej, docelowo będzie stanowić nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 964.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*